Wspólnoty Parafialne

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Wspólnoty Parafialne

Parafialna Rada Duszpasterska zgodnie z kan. 536 KPK (Kodeksu Prawa Kanonicznego) – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - jest instytucją doradczą proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej.

Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym, potrzebującym i chorym, życie rodzinne w parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Parafialna Rada Duszpasterska wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z przestrzegania zasad moralnych. Zebrania Rady zwołuje o. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.                                                                                                                                                                    

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla proboszcza. Nie ujmuje ona nic z jego odpowiedzialności za parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.

Parafialna Rada Duszpasterska:

z racji pełnionego urzędu:

Ks. Marek Kowalski - proboszcz, Sławomir Rychlica - nadzwyczajny Szafarz Komunii świętej

z wyboru parafian:

Leokadia Bujnowicz, Ryszard Bujnowicz,Andrzej Kurek, Zenon Gara, Anna Kubik, S. Wacława Kęska, Krzysztof Grabowski,Bożena Kulak,Anna Stachlewska.

z nominacji proboszcza:

Ryszard Grygiel, Antoni Piontek, Antoni Sokołowski, Stefan Kacprzak.

Parafialna Rada Ekonomiczna

Art. 1.

W każdej Parafii Proboszcz powołuje do pomocy w administrowaniu majątkiem kościelnym Parafialną Radę Ekonomiczną.

Art. 2.

Członków Rady dobiera sobie sam Proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i rozsądnej konsultacji społecznej w ten sposób, aby skład Rady stanowili parafianie:
a) najbardziej godni i cieszący się powszechnym zaufaniem;
b) głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współ pracować z proboszczem;
c) aktywni, a przy tym znający się na sprawach, które trzeba będzie załatwiać;
d) dysponujący na tyle wolnym czasem, ażeby mogli wziąć na siebie określone zadania.

Art. 3.

Rada powinna liczyć 7 członków:

Sławomir Rychlica, Ryszard Grygiel, Anna Stachlewska, Bożena Kulak, Ryszard Bujnowicz, Leokadia Bujnowicz, Zenon Gara.

 

W naszej Wspólnocie parafialnej często organizujemy pielgrzymki autokarowe: do Częstochowy, Lichenia, Krakowa - Łagiewnik, Różanego Stoku, Świętej Lipki, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i do wielu jeszcze innych Sanktuariów w naszej Ojczyźnie. Każdego roku w lipcu grupa pielgrzymkowa (50 osób) jedzie  na tydzień w nasze Góry Karpaty na wypoczynek połączony z modlitwą. W tzw. Białym Tygodniu każdego roku jedziemy z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami na Jasną Górę.

Każda Pielgrzymka ożywia i umacnia naszą wiarę. Nabieramy również nowych sił także dla naszego ciała. Z każdego pielgrzymowania wszyscy uczestnicy są zawsze zadowoleni, wdzięczni i szczęśliwi.

Serdecznie dziękujemy niestrudzonej naszej Siostrze Wacławie Kęska SJK i ks. Proboszczowi za organizowanie nam tych pielgrzymich wyjazdów.

Zawsze z upragnieniem czekamy na kolejną, nową Pielgrzymkę.

 

 

 

Pielgrzymka do: Skarżyska Kamiennej, Kałkowa- Godowa, Bałtowa -

11 czerwca (sobota) 2022 roku. Zapisy w kancelarii i zakrystii. Zapraszam.

"Ministranci, lektorzy (...) spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze." (KL 29)

Służba Ołtarza

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej

Jest to osoba wezwana do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych. Nadzwyczajny szafarz nie może puryfikować naczyń liturgicznych. W stosunku do nadzwyczajnych szafarzy Komunii błędem jest używać określenia "nadzwyczajny szafarz Eucharystii", Eucharystię (Mszę Świętą) bowiem może celebrować wyłącznie kapłan wyświęcony (biskup lub prezbiter).Zwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w Kościele łacińskim są wszyscy duchowni - biskupi, prezbiterzy oraz diakoni.

Akolici (zwani także subdiakonami) są z urzędu nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Noszenie Komunii do chorych i rozdzielanie Jej wiernym jest elementem posługi akolity wobec mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Akolitą może zostać tylko mężczyzna; w swoim posługiwaniu jest zawsze zależny od miejscowego duszpasterza, który każdorazowo ocenia, czy posługiwanie akolity jest w danej sytuacji potrzebne.

Inni nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej (mężczyźni i kobiety) wyznaczani są przez biskupów w niektórych diecezjach, szczególnie tam, gdzie jest mało duchownych i akolitów. Powierza się im część uprawnień właściwych akolicie. Wyznaczeni w ten sposób wierni zostają powołani na konkretny czas i z założenia mogą pełnić swoją posługę tylko we własnej diecezji. Część z nich jest także posyłana z Komunią do chorych. Nie otrzymują posługi w rozumieniu motu proprio Ministeria Quaedam Pawła VI, ale jest to forma błogosławieństwa do godnego wypełniania tej funkcji liturgicznej. Nie otrzymują też uprawnień właściwych akolicie; nie mogą na przykład puryfikować. Także zależni są od proboszcza.

U nas posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej pełni:

Sławomir Rychlica

Lektorzy Słowa Bożego są powołani w szczególny sposób do dawania w świecie świadectwa wiary poprzez słowo. Dlatego powinni odznaczać się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma świętego i Eucharystii.

Winni także cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez wiernych parafii do której należą i w której będą wypełniali powierzone im zadania. Muszą oni posiadać także odpowiednie przymioty intelektualne, stosowne wykształcenie, wyróżniać się solidnością w pracy oraz umiejętnością współpracy z innymi. 

Lektorzy ustanawiani są na stałe. Jednak w szczególnych przypadkach można zabronić im wykonywania ich funkcji.

Tekst opracowany na podstawie Instrukcji Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora świeckim mężczyznom.

W naszej parafii zaszczytną funkcję lektora Słowa Bożego pełnią:

 1. Nadzwyczajny Szafarz komunii świętej Sławomir Rychlica
 2. Ryszard Grygiel
 3. Antoni Piontek
 4. Sebastian Bujnowicz
 5. Kacper Ludwisiak
 6. Antoni Sokołowski
 7. Krzysztof Woszczak

Czytają u nas także Panie:

 1. Aleksandra Woszczak
 2. Dorota Woszczak
 3. Leokadia Bujnowicz
 4. Bożena Kulak
 5. Katarzyna Mielczarek
 6. Małgorzata Dura

Ministranci:

  „Wasza posługa nie może ograniczyć się do pomieszczeń kościoła. Powinna promieniować w życiu codziennym: w szkole, w rodzinie i w przeróżnych środowiskach społecznych. Kto bowiem chce służyć Jezusowi Chrystusowi w kościele, powinien być wszędzie Jego świadkiem.

Droga młodzieży! Wasi rówieśnicy czekają na prawdziwą „światłość świata”. Nie trzymajcie waszego świecznika jedynie w kościele, lecz nieście pochodnię Ewangelii tym wszystkim, którzy przebywają w ciemnościach i przeżywają trudne chwile w życiu”. Św. Jan Paweł II, papież

Prezes - Sławomir Rychlica

V - ce Prezes - Michał Nowak

Skarbnik - Michał Wielebski

 1. Dominik Leszczyński
 2. Damian Dębiński
 3. Kacper Ludwisiak
 4. Filip Szymański
 5. Bartłomiej Dróżdz
 6. Jakub Dymecki  
 7. Michał Wielebski
 8. Krzysztof Woszczak
 9. Bartosz Rajczak 
 10. Mateusz Głowacki

 Po wakacjach będzie sporządzona nowa, kompletna  lista ministrantów

 SENIORZY

 1. Ryszard Grygiel
 2. Antoni Piontek
 3. Antoni Sokołowski

* stan na dzień 19.03.2021r.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego mbszkaplerzna.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego mbszkaplerzna.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego mbszkaplerzna.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym mbszkaplerzna.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego mbszkaplerzna.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.