Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Gołcza. Wybrano najstrojniejsze palmy wielkanocne- Błogosławieństwo i poświęcenie palemek w Niedzielę Palmową po każdej skończonej Mszy świętej na naszym parafialnym parkingu - bez wychodzenia z samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami w czasie pandemii.  

W Wielką Sobotę - błogosławieństwo  pokarmów na stół wielkanocny w godz. 08:00 - 12:00 na parafialnym parkingu przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. BłogosławWielkanoc bez święcenia pokarmów? Biskupi dostali wskazówki: "Nie ...ieństwa pokarmów dokonamy w samochodach bez wysiadania z nich - na sposób poświęcenia pojazdów. Indywidualne błogosławieństwo  pokarmów dla tych, którzy nie korzystają z samochodów również w tych godzinach na stoliku przed Kościołem – również z  zachowaniem obowiązującego obecnie prawa. Błogosławieństwo i poświęcenie pokarmów bez udziału wiernych w remizach strażackich w Czołczynie i Bechcicach oraz tradycyjnie już u poszczególnych rodzin w godz. od 13 - 14:00. 

- Liturgia TTriduum Paschalneriduum paschalnego – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą rozpoczynać się w naszej Wspólnocie parafialnej o godz. 18:00.

- Adoracja Jezusa Eucharystycznego w Grobie - zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii przepisami: w Wielki Piątek w godz. 19:00 - 21:00, w Wielką Sobotę od godz. 08:00 - 18:00 i od 19:00 - 22:00.

- Msza święta „Rezurekcja” rozpocznie się tradycyjnie w pierwsze Święto Wielkanocne o  godz. 06:00.

- W pierwszy i drugi Dzień Świąt Wielkanocnych Msza święta z homilią będzie sprawowana tak jak w każdą niedzielę: godz. 09:00, 10:30, 12:00 i 18:00.

 # Zostań w domu

  • Jeśli się choć trochę źle czujemy, lub wykazujemy jakieś oznaki infekcji, zostajemy jednak w domu.
  • Preferujemy pozostawanie w domu również w wypadku, jeśli nasz PESEL zaczyna się cyfrą poniżej 6 J (osoby 60+ i 18-).

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.                           Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy;

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA KLAS III W ROKU 2016 | Parafia św ...
W związku z panującym stanem epidemii;
Terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia.Tak więc na dziś proponujemy poczekać spokojnie na rozwój wydarzeń, oczekując na decyzje Ministerstwa Zdrowia.
Niedziela Palmowa

Triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy

- czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne - wykształcał się w liturgii stopniowo. Początkowo sam post przed Wielkanocą trwał zaledwie 3 dni. Z czasem wprowadzono okres 40-dniowego postu - i wyróżniono Wielki Tydzień. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak skomponowane, aby ułatwić odtworzenie wydarzeń bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, odnowić w Kościele pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po Wielkanocy i po jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania).

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

               Papież Franciszek o epidemii - 27.03. 2020 roku - Plac św. Piotra w Rzymie

„Gdy zapadł wieczór” (Mk 4, 35). Tak zaczyna się usłyszana przez nas Ewangelia. Od tygodni wydaje się, iż zapadł wieczór. Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności; ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy. Podobnie jak uczniów z Ewangelii ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na tej łodzi… jesteśmy wszyscy. Tak jak ci uczniowie, którzy mówią jednym głosem i wołają w udręce: „giniemy” (w. 38), tak i my zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem.                                                Łatwo odnaleźć się w tym opisie. Trudno zrozumieć postawę Jezusa. Podczas gdy uczniowie są naturalnie zaniepokojeni i zrozpaczeni, On przebywa na rufie, w tej części łodzi, która idzie na dno jako pierwsza. I co czyni? Mimo rozgardiaszu śpi spokojnie, ufając Ojcu – tylko wówczas widzimy w Ewangelii Jezusa śpiącego. Kiedy następnie został zbudzony, uciszywszy wiatr i wody, zwrócił się do uczniów z odcieniem wyrzutu: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (w. 40). Postarajmy się to zrozumieć. Na czym polega brak wiary uczniów, w odróżnieniu od ufności Jezusa? Oni nie przestali w Niego wierzyć, istotnie, wzywają Go. Ale zobaczmy, jak Go wzywają: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” (w. 38). Nie obchodzi Cię to: myślą, że Jezus się nimi nie interesuje, że się o nich nie troszczy. Wśród nas, w naszych rodzinach, jedną z rzeczy, która boli najbardziej jest to, kiedy słyszymy: „Czy tobie na mnie nie zależy?”. To zdanie boli i rozpętuje burze w sercach. Musiało też wstrząsnąć Jezusem. Bo nikomu nie zależy na nas bardziej, niż Jemu. Istotnie, kiedy został wezwany, natychmiast ocalił swoich załamanych uczniów. 

Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie miła woń. Czuje się dobroć ich serca również i dzisiaj, kiedy wokół nas lęk i strach z racji pandemii koronawirusa. Oby było więcej dobrych Samarytan również i w naszej Wspólnocie parafialnej. Taką osobą zawsze w ziemskim swoim życiu był Jezus Chrystus, przyjaciel Marty, Marii i Łazarza. Przyjaciel każdego z nas. To On ma władzę nad śmiercią również i nad dzisiejszą pandemią. Trzeba Mu tylko mocno wierzyć i ufać. Jak jest dzisiaj  z twoją wiarą i zaufaniem? Tylko Jezus może powiedzieć w dzisie11jszej Ewangelii: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Bardzo wymowne są tu ludzkie odruchy Jezusa: głębokie wzruszenie i płacz. Pewnie nawet największy „ateista” nie ukryłby w takim momencie wzruszenia. Taka jest właśnie siła miłości. To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata. Przebacza, ociera niepotrzebne łzy, tuli rozdygotane dłonie, koi niespokojne serce. Potrafi dostrzec obraz i podobieństwo Boże. Kapelan jednego z polskich szpitali dzielił się swoim spotkaniem z człowiekiem chorym na AIDS. Pewnego razu udał się na oddział, aby odwiedzić leżących tam chorych. Gdy przybył do  sali, na której leżał ów chory, zaproponował mu spowiedź. A on oburzony tą propozycją zaczął wołać, że Boga nie ma, bo on musi tak strasznie cierpieć. Bezradny kapelan usiadł przy jego łóżku i odruchowo chwycił go za rękę. Po pewnym czasie ów chory już z całkiem innym spojrzeniem powiedział: „Musi coś w tym być, bo jesteś pierwszym człowiekiem, który od kilku miesięcy chwycił mnie za rękę bez rękawiczki”.

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 24 marca 2020 roku

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego zarządza od dnia 24 marca 2020 roku na terenie Archidiecezji Łódzkiej co następuje:

  1. Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie (Dekret z dnia 24 marca 2020 roku, Abp-1.1-272/2020). Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
  • W związku z nowymi, obowiązującymi od dnia 24 marca br., zarządzeniami państwowymi w każdej Mszy świętej, nabożeństwie i pogrzebie może uczestniczyć 5 osób. W praktyce oznacza to, że we Mszy świętej uczestniczą osoby, które poprosiły o jej sprawowanie, a w pogrzebie – najbliższa rodzina. Jeśli zaczyna gromadzić się większa niż 5 osób liczba wiernych, należy przybywające osoby poprosić o opuszczenie kościoła lub kaplicy i – jeśli to możliwe – zaprosić na kolejne Msze święte. Najlepiej czynić to przed ich wejściem do świątyni. Osoby wykazujące objawy przeziębienia i osoby w podeszłym wieku należy zdecydowanie prosić o powrót do domu.
  • Kościoły i kaplice publiczne w archidiecezji łódzkiej pozostają otwarte. Kapłanów prosimy, aby dokonywali wystawienia Najświętszego Sakramentu, byli do dyspozycji wiernych w sakramencie pokuty i udzielali Komunii świętej poza Mszą świętą.

 V. GOLGOTA - świadkowie konania Chrystusa na krzyżu

W naszych gorzko żalowych rozważaniach dotarliśmy dzisiaj do finału: Jezus na krzyżu umiera. Zatrzymamy się dzisiaj na chwilę pod tym Krzyżem, popatrzymy w górę na konającego na nim Chrystusa, a potem rozejrzymy się wkoło: kto obok, kto przy krzyżu, a kto nieco dalej. Chyba najbliżej Chrystusowego krzyża byli ci, którzy pilnowali, aby nikt się do niego nie zbliżał, bo może by ubił, może coś nieprzewidzianego w rzymskiej procedurze uśmiercania na krzyżu zrobił i potem mieliby kłopoty z władzami. To strażnicy, dozorcy pilnujący, aby więzień dokładnie skonał. Nudna to była robota, nudne czekanie, więc dla zbicia czasu zabawiali się grą w kości. Wśród nich byli ci zapobiegliwi, którzy nie chcieli, aby po skazańcach coś się zmarnowało. A może ciągnęli z tego procederu dodatkowe korzyści, odsprzedając rzeczy zmarłego rodzinie [por. zapobiegliwą krzątaninę krewnych po śmierci ostatniego z rodu]. Nęciła ich suknia, która była cało dziana, rzadko spotykana, dobra robota. Wielu miało na nią chęć. Dlatego rzucili losy, komu ma przypaść ta scheda. Nie kłócili się, o nie, po sądach, adwokatach nie ciągali się. Załatwili rzecz od razu, kulturalnie, a jakże: rzucili losy, komu ma przypaść [jeśli kogoś interesuje literacka fikcja dalszych losów tej sukni i człowieka, któremu ona przypadła, gorąco polecam książkę Woyd`a Douglas`a pt. „Szata”]. Kiedy więc strażnicy zajęci byli tym kulturalnym podziałem łupu, On tam w górze konał, On to wszystko widział i słyszał, a On tam może w górze wspominał Matkę, która z taką miłością, z taką troską o Niego, utkała to cudo.
Może jeszcze wyliczmy wśród grupy tych, którzy będąc najbliższymi świadkami konania Chrystusa, zajęli się porządkami. Ludzi konkretnych i nie lubiących zostawiać po sobie nieporządku. Troskliwie zbierają więc porozrzucane narzędzia, zostawione gwoździe, zapomniany młotek. Trzeba to wszystko pozbierać, bo na następną egzekucję nie będą przecież kupowali nowych.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,