Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Przyjście Jezusa w ludzkiej naturze jako Boga i Człowieka zapowiadali wielokrotnie na kilka wieków przed tym wydarzeniem w Starym Testamencie prorocy. Wskazywali również na miejsce narodzenia się Jezusa. Prorok Izajasz siedem wieków przed Narodzeniem Jezusa tak pisał: „A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego”. Ostatnią osobą zapowiadającą przyjście Bożego Syna - Mesjasza był Jan Chrzciciel. Głosił On rychłe nadejście Mesjasza, wzywał do przemiany serca i do nawrócenia. Zewnętrznym znakiem - owocem nauki Jana, było przyjęcie chrztu oczyszczenia w Jordanie. Pośród wielu przybywających nad Jordan do Jana Chrzciciela był również Jezus. Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przychodzącego Jezusa, bez żadnego wahania obwieścił światu, że to jest prawdziwy Mesjasz. Wypowiedział wówczas znamienne słowa: „O to Ten jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata”. To jest właśnie Ten zapowiadany od wieków przez proroków, Który otworzy nam wszystkim bramy Nieba po grzechu pierwszych ludzi. Nikt do tej pory po grzechu nieposłuszeństwa Adama i Ewy, nawet najbardziej sprawiedliwi, nie mogli spotkać się z Bogiem „twarzą w twarz”  w Niebie. Wszyscy sprawiedliwi przebywali w tzw. „piekłach” - miejscu oczekiwania. Dlatego w Wyznaniu wiary mówimy: „umarł na Krzyżu, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał”. Mocą swojej Męki Śmierci i Zmartwychwstania Jezus otworzył bramy piekieł i równocześnie otworzył bramy Nieba. Świadomi tego zbawczego wydarzenia, ludzie przez wieki wołali: „Niebiosa rosę spuście nam  z góry…”

24 styczniaŚwięty Franciszek Salezy
Święty Franciszek Salezy,
biskup i doktor Kościoła

Franciszek urodził się pod Thorens (w Alpach Wysokich) 21 sierpnia 1567 r. Jego ojciec, także Franciszek, był kasztelanem w Nouvelles i miał tytuł pana di Boisy. Matka, Franciszka, pochodziła również ze znakomitego rodu Sionnaz. Spośród licznego rodzeństwa Franciszek był najstarszy.
W domu otrzymał wychowanie głęboko katolickie. Duży wpływ na jego późniejsze życie wywarła mamka Puthod i kapelan Deage. Jednak wpływ decydujący na wychowanie syna miała matka. Wyszła za pana di Boisy, gdy miała zaledwie 15 lat. On miał wówczas 45 lat, mógł być zatem dla niej raczej ojcem niż mężem. Wychowała 13 dzieci. Jej opiece było zlecone ponadto całe gospodarstwo i służba. Franciszka umiała znaleźć czas na wszystko, była bardzo pracowita, systematyczna, spokojna i zapobiegliwa. Właśnie przykład matki będzie dla Franciszka wzorem, jaki poleci osobom żyjącym w świecie, by nawet wśród najliczniejszych zajęć umiały jednoczyć się z Panem Bogiem.

Znalezione obrazy dla zapytania koleda

- 02.01.20 r. (czwartek) - ZOFIÓWKA, CZOŁCZYN - część I

- 03.01.20 r. (piątek) - CZOŁCZYN (c.d.)

- 04.01.20 r. (sobota) - ul. Miła, Szkolna, Przełajowa, Wspólna, ks. Paszkowskiego, Północna i Łanowa

- 07.01.20 r. (wtorek) - BECHCICE - obie Parcele.

- 08.01.20 r. (środa) - STARA WIEŚ BECHCICE i KOLONIA BECHCICE.

- 09.01.20 r. (czwartek) - BECHCICE WIEŚ, WRZĄCA - ul. Sikorskiego, ul. Parkowa.

- 10.01.20 r.(piątek) - ul. 3-go Maja, Kochanowskiego, Mickiewicza, Armii Krajowej, Lipowa.

- 11.01.20 r. (sobota) - ul. Południowa, Wschodnia, Zachodnia, Azaliowa, Kwiatowa.

- 13.01.20 r. (poniedziałek) - ul. Jordana, Orla, Łęgowa, Nowa, Krótka, Zielona.

- 14.01.20 r. (wtorek) - ul. Leśna, ul. Kilińskiego - numery parzyste, Plac św. Bartłomieja.

- 15.01.20 r.( środa) - ul. Kilińskiego - numery nieparzyste.

- 17.01.20 r. (piątek) - ul. Moniuszki, Dąbrowskiego, Kątna , Klasztorna, Targowa, Kopernika, Sportowa, Handlowa, Plac św. Jana Pawła II.

- 18.01.20 r. (sobota) - Wrząca Las: ul. Brzozowa, Komunalna, Leśna, Nadrzeczna, Zagajnikowa, Śródleśna, Długa, Sosnowa, Podhalańska, Polna, Nowa, Piłsudskiego /od Brzozowej do Polnej/

- 20.01.20 r. (poniedziałek) - ul. Głowackiego, Polna, Zielna, Słoneczna, Pogodna, Stodolniana

- 21.01.20 r. (wtorek) - ul. Parcela, Pabianicka, Łaska, Szadkowska, Poziomkowa, Malinowa.

- 22.01.20 r. (środa) - ul. Piłsudskiego /od Brzozowej do 3 Maja/, Ogrodowa, Świerkowa, Szklarniowa, Modrzewiowa, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Miła

- 24.01.20 r. (piatek) - ANTONIEW i ul. Kościuszki.

- 25.01.20 r. (sobota) - Wrząca: ul. Wrzosowa, Wiejska, Rajska, Jaśminowa, Lawendowa, Sosnowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Zagajnikowa.

- 26.01.20 r. (niedziela) - godz. 13:30 - 16:30 - Zaproszenia indywidualne: (proszę zgłosić poprzez  adres: e-mail, telefonicznie bądź  indywidualnie).

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,