Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Rozpoczęły się upragnione zapewne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli wakacje. „Cały świat jest pełen śladów Boga i każda rzecz zawiera Jego myśl”. Czy w pięknie otaczającej nas przyrody dostrzegamy Boga? Czy wierzę, jestem świadomy, że wszystko co mnie otacza pochodzi od Boga?  Czy jestem Bogu za to wszystko wdzięczny? Również każde ludzkie życie czyli dusza nieśmiertelna ma swoje źródło w Bogu. To On każdego człowieka obdarzył rozumem, sumieniem i wolną wolą. Jeśli człowiek, chrześcijanin jest tego świadomy, wtedy jest na właściwym, prawdziwym miejscu w swoim życiu. Odnaleźć swoje powołanie, cel i sens życia - to  ważne nasze zadanie i obowiązek. Być na właściwym miejscu - to być świadomym, przekonanym, że Bóg jest również ze mną. On zna moje myśli, słowa, uczynki. Zna mój każdy krok. Im więcej, mocniej będziemy wierzyć w tę Wszechobecność Boga, tym łatwiej będzie nam przeżyć dobrze każdy dzień. Czy w dzisiejszych czasach potrafimy wierzyć we Wszechobecność Boga i bardziej słuchać Jego niż ludzi? Jakże często bardziej słuchamy ludzi niż Boga. Czy nie próbujemy za bardzo dopasowywać się do ludzkich poglądów, usiłując nasze doświadczenie wcisnąć w ramy poprawności społecznej i politycznej?

27 czerwca
Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy

Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe związany z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym w Rzymie. Obraz namalowany na desce o wymiarach 54x41,5 cm, pochodzenia bizantyńskiego, przypomina niektóre stare ikony ruskie nazywane Strastnaja. Jego autorstwo jest przypisywane jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu - S. Lazzaro.
Kiedy i w jakich okolicznościach obraz powstał, a potem dotarł do Rzymu - nie wiemy. Według niektórych źródeł został namalowany na Krecie w IX w.; inne dane mówią o wieku XII i pochodzeniu z Bizancjum lub z klasztoru na świętej Górze Athos. Według legendy, do Europy obraz został przywieziony przez bogatego kupca. Kiedy podczas podróży statkiem na morzu rozszalał się sztorm, kupiec ten pokazał obraz przerażonym współtowarzyszom. Ich wspólna modlitwa do Matki Bożej ocaliła statek. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza, obsługiwanym przez augustianów. Z dokumentu z roku 1503 wynika, że w ostatnich latach XV w. wizerunek był już w Wiecznym Mieście czczony i uważany za łaskami słynący. Zwano go Madonna miracolosissima. Gdy w roku 1812 wojska francuskie zniszczyły kościół, mnisi wywędrowali do Irlandii. Po powrocie objęli kościół św. Euzebiusza. Kult cudownego obrazu uległ wówczas pewnemu zaniedbaniu, na co wielu się skarżyło.

Szanowni Rodzice, Czcigodna Dyrekcjo, Nauczyciele, Wychowawcy, Pozostali Pracownicy naszej Szkoły Podstawowej naszego Gimnazjum, Kochane Dzieci, Droga Młodzieży.  Bogu niech będą dzięki, że zgromadził nas dzisiaj na tej Mszy świętej, dzięki  Dyrekcji naszego Gimnazjum, Rodzicom, Nauczycielom, Wychowawcą i Wam Kochana Młodzieży, Gronu Pedagogicznemu naszej Szkoły, które szanuje 1050 letnią Tradycję chrześcijańska oraz że są świadomi jak ważną rolę w życiu dziecka, odgrywa chrześcijańskie wychowanie. Rodzina - Kościół - Szkoła - to trzy wspólnoty, instytucje, które powinny solidarnie w prawdzie, sprawiedliwości, odpowiedzialności i  miłości wychowywać powierzone sobie dzieci i młodzież. Nikt do tej pory nie wymyślił lepszego, piękniejszego i bardziej prawdziwego drogowskazu życia dla dziecka, młodzieńca, dorosłego - od Dekalogu i Chrystusowej Ewangelii, którą można streścić do przykazania miłości Boga i szacunku do każdego człowieka. Często zapominamy, bądź nie chcemy pamiętać, że cały Wszechświat stworzył Wszechmocny, Nieogarniony ludzkim rozumem - Bóg. On Nim kieruje, podtrzymuje w istnieniu. Jego harmonia, celowość, prawa w Nim rządzące - czy to tylko dzieło przypadku?

Znalezione obrazy dla zapytania artykuły szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku w dniach od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r.
organizuje zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci  będących w trudnej sytuacji materialnej.
Wszystkie osoby dobrej woli, które chcą wziąć udział w tej akcji, prosimy
o składanie artykułów szkolnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 (II budynek Urzędu Gminy w Lutomiersku).

W razie pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Lutomiersku (pokój nr 7, 8, 9, 10).

Godziny pracy:
poniedziałek-7.30-16.30

wtorek-czwartek: 7.30-15.30

piątek: 7.30-14.30
Tel. 43 677 50 11 wew. 139, 211, 212, 213.             
Z góry dziękujemy za wsparcie!

Na prośbę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzegamy przed nieuczciwymi handlowcami. W trakcie rozmów telefonicznych lub wizyt składanych w domach podają się za przedstawicieli administracji, gazowni, zakładu energetycznego lub dotychczasowych dostawców usług telekomunikacyjnych. Proponują rzekome obniżenie ceny za prąd, gaz czy abonament telefoniczny albo zasłaniają się potrzebą aktualizacji danych. W rzeczywistości podsuwają do podpisania nowe, często droższe, umowy. Nie zostawiają kopii dokumentów. Konsumenci orientują się, że zawarli umowę z nową firmą dopiero po otrzymaniu wysokich rachunków.

Znalezione obrazy dla zapytania 100 lecie objawień fatimskichW 2017 r. obchodzimy 100. rocznicę „pierwszej wizyty złożonej w Fatimie przez Panią przybyłą z Nieba”. W ramach przygotowań do tego jubileuszu trwa Wielka Nowenna Fatimska, zapoczątkowana 13 maja 2009 r. Każdy rok nowenny ma swoje programowe hasło, nawiązujące do treści orędzia fatimskiego. W 2012 r. są to słowa: „Nie żyjemy dla siebie”, zwracające uwagę na konieczność wynagradzania Bogu za grzechy świata. - Mając na uwadze realizację słów Maryi wypowiedzianych w Fatimie, warto przypomnieć, że w 1939 r. s. Łucja pisała do Ojca Świętego Piusa XII, iż gdyby ludzie włożyli więcej wysiłku w propagowanie i przyjęcie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, mogłoby nie być II wojny światowej - zaznaczył w wypowiedzi dla „Niedzieli” ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem na Krzeptówkach, koordynującego przebieg Wielkiej Nowenny Fatimskiej. - Każdy z nas powinien stać się świadkiem orędzia fatimskiego przez osobiste praktykowanie i wypełnienie apelu, jaki Matka Boża skierowała do świata w Fatimie. A przypomniała nam i pouczyła nas, iż Bóg pragnie ratować grzeszników, świat i Kościół przez nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca - mówi dyrektor Sekretariatu Fatimskiego. Jego zdaniem, wezwanie Matki Bożej pozostaje w dalszym ciągu aktualne i czeka na odpowiedź, wyrażoną zadośćuczynieniem za innych, zwłaszcza za zatwardziałych grzeszników. Aby świat ocalić, potrzebna jest wiedza o objawieniach Matki Bożej w Fatimie i wiara w nadprzyrodzoną moc tych objawień.
Każdy z nas może się włączyć w dowolnym czasie w Wielką Nowennę Fatimską przez codzienny Różaniec, ofiarę daną z miłością i uległością wobec woli Bożej, a także przez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i świadome poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Informacje na temat nowenny można uzyskać na stronie: www.sekretariatfatimski.pl.

  

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,