Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Znalezione obrazy dla zapytania przypowieść o talentachBóg jest źródłem każdego życia. Jest to największa dar jaki człowiek otrzymuje od Stwórcy. Życie jest nam dane i zadane jak często powtarzał Ojciec święty Jan Paweł II. Bóg obdarzył nas również przeróżnymi darami. Dzisiejsza ewangelia nazywa je talentami. Co to jest talent? W starożytności była to największa jednostka miary - zarówno wagi, jak i pieniądza. Dzisiaj tym słowem określa się wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie. Talentu nie można zdobyć własnymi siłami. Talent jest darem, a dary są udziałem każdego człowieka i mogą być bardzo różne. Talent to nie tylko wybitne zdolności, lecz także zdolność do opieki nad innymi, umiejętność porozumiewania się z innymi i wzajemnego traktowania się bez krytykanctwa i zawiści, umiejętność słuchania i. t. d.  Nasze talenty rozwijamy i wzbogacamy przez miłość, radość i modlitwę. Czy jednak uświadamiamy sobie, że każdy „talent” jest wezwaniem i zobowiązaniem do pracy nad sobą samym i do pracy dla innych?   Tak wielu ludzi nie jest Bogu za te dary wdzięczna. Uważają, że wszystko tak musi być, wszystko mi się należy. Niestety nic nam się nie należy. Od Boga wszystko otrzymaliśmy  za darmo, bez żadnej mojej czy twojej zasługi. Czy jesteś tego świadomy/a. Prawdziwym bogactwem człowieka jest nie to, co posiada, ale to, co daje innym. Bóg obdarzył nas tak wieloma darami po to, byśmy tym darami dzielili się z naszymi bliźnimi.

rekolekcje przed ingresemIMG_3031

W niedzielę, 19 listopada 2017 roku, będziemy obchodzili I Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ofiarował Kościołowi ten dzień, aby – jak pisze w swoim orędziu – wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących.

Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli – pisze Ojciec Święty – do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności. Łódzka Caritas przekazała do wszystkich parafii w archidiecezji łódzkiej „Tytkę charytatywną”, zapraszając do włączenia się w ogólnopolską akcję wsparcia najuboższych, w okresie poprzedzającym Światowy Dzień Ubogich. Tytka – to papierowa torba, która dostępna jest w parafii od 5 do 19 listopada. Co z nią zrobić?

Wypełnijmy ją żywnością lub artykułami chemicznymi i przynieśmy z powrotem przed 19 listopada. Zebrane w ten sposób dary, przekazane zostaną ubogim z terenu parafii. Niech to nasze zaangażowanie będzie spełnieniem prośby papieża Franciszka, o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi, jako konkretny znak braterstwa.

Jeśli nie udało Ci się dostać papierowej tytki, bądź nie miałeś możliwości wypełnienia jej w tradycyjny sposób, możesz wypełnić wirtualną tytkę charytatywną. Zebrane w ten sposób datki przeznaczymy na zakup żywności dla najuboższych.

18 listopada
Błogosławiona Karolina Kózkówna,
dziewica i męczennica

Błogosławiona Karolina Kózkówna
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy.
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.

Triduum Eucharystyczne

w parafii MB Szkaplerznej w Lutomiersku

Piątek  - 24 listopada 2017 rok

godz. 10:00  - Msza święta z homilią  „ o Eucharystii”

godz. 11:00 - 12:00 - Adoracja: Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 12:00 - 13:00 - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 13:00 - 14:00 - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 14:00 - 15:00 - AdoracjaAsysta , Caritas, Pozostali

godz. 15:00 - 16:00 - AdoracjaŻywa Róża , SKK , Pozostali

godz. 16:00 - 17:00 - Adoracja RRM, SRK , Pozostali

godz. 17:00 - Msza święta z homilią  „ o Eucharystii”

Sobota - 25 listopada 2017 rok

godz. 10:00  - Msza święta z homilią  „ o Eucharystii”  

godz. 11:00 - 12:00 - AdoracjaDzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 12:00 - 13:00  - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 13:00 - 14:00  - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 14:00 - 15:00  - Adoracja : RRM, SRK , Pozostali

godz. 15:00 - 16:00  - AdoracjaŻywa Róża , SKK , Pozostali

godz. 16:00 - 17:00  - Adoracja :  Asysta , Caritas, Pozostali

godz. 17:00 - Msza święta z homilią  „ o Eucharystii”  

Niedziela  - 26 listopada 2017 rok - Jezus Chrystus Król

godz. 09:00  - Msza święta z homilią (Młodzież z Rodzicami)

godz. 10:30  - Msza święta z homilią (Suma)

godz. 12:00  - Msza święta z homilią (Dzieci z Rodzicami)

godz. 13:00 - 14:00  - Adoracja:   Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 14:00 - 15:00  - AdoracjaŻywa Róża , SKK , Pozostali

godz. 15:00  -16:00  - AdoracjaAsysta , Caritas, Pozostali

godz. 16:00  -17:00  - AdoracjaRRM, SRK , Pozostali

godz. 17:00 - Msza święta z homilią  (zakończenie Triduum)

Triduum Eucharystycznemu (40 godzinnemu Nabożeństwu)

przewodniczy  - O. Leszek Walendziak  OMI - Oblat z Grotnik

                 Z   A   P   R   A   S   Z   A   M   Y   ! ! !

Ku Ewangelii Ubóstwa

Drodzy Siostry i Bracia,

Mija tydzień, odkąd formalnie i uroczyście przyszedłem – z woli papieża Franciszka – do Archidiecezji Łódzkiej jako jej nowy pasterz. Dziś chcę stanąć pomiędzy Wami wszystkimi, pośrodku każdej Eucharystycznej Wspólnoty, i rozważyć zarówno SŁOWO, jakie w tym momencie kieruje ku nam Pan; jak i DZIAŁANIE/CZYN, do którego nas jako swój Kościół aktualnie wzywa.

Słowo dzisiejszej niedzieli niesie w sobie równie fundamentalny, co mocny przekaz. Zamyka je w Ewangelii Jezusowe zdanie: „AMEN (zaprawdę), nie znam Was!”

Przyznacie – to zdanie szokujące! Jak to: „nie znam Was!”?

Bóg, który jest wszechwiedzący? Który wie i „zna” wszystko, i wszystkich! Przed którym nic nie jest zakryte! Jak może mówić: „nie znam Was”?

Jak można zrozumieć tę niewiedzę Boga?!
Zanim spróbujemy poszukać odpowiedzi, zwróćmy wcześniej uwagę, w jaki sposób owo Jezusowe stwierdzenie ujmuje istotę wiary. Otóż, rozstrzygające we wierze (i to na całą wieczność!) okazuje się nie to, czy my „znamy” Boga, lecz to, czy „On nas zna”! Przecież pięć odrzuconych panien „zna” Boga. Są w gronie oczekujących na Jego przyjście; potrafią do Niego wołać: „Panie, Panie!” Są więc na swój sposób pobożne – w każdym razie: modlą się… A jednak drzwi wiecznej uczty w niebie zostają przed nimi zamknięte! A Niebieski Gospodarz mówi do nich, uzasadniając swoją decyzję: „Nie znam Was!”

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,