Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Miesiąc Maj w tradycji polskiej religijności poświęcony jest Matce Bożej. W kulturze Polskiej śpiewa się nabożeństwo majowe przy kapliczkach stojących przy drogach, na polu, w jakimś wyjątkowym miejscu, z wiązanym, mającym jakiś konkretny wymiar i przesłanie dla lokalnej społeczności. Gromadzą się wtedy ludzie, zwłaszcza najbliżej mieszkający aby śpiewać litanie do Marki Bożej. Aby w ten sposób oddać cześć i uwielbić Maryję. Pielęgnujmy tą tradycje gromadząc się przy kapliczkach, zagnanym nam i towarzyszącym naszemu codziennemu życiu, aby poprzez modlitwę, tworzyć wspólnotę, przekazywać wiarę i dbać o tradycje.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Św. Andrzej Bobola jest patronem jedności pokoju, nie tylko między Polakami i Ukraińcami – tłumaczy ks. Roman Swoboda SJ z sanktuarium narodowego św. Andrzeja Boboli w Warszawie. W 20. rocznicę powołania obwołania go patronem Polski, chcemy się do niego odwoływać i robimy to także w momentach trudnych dla Polski i Europy. Chcemy go prosić, aby pokierował losami Ukrainy. W tym okresie bardzo potrzebujemy jego wstawiennictwa. Ta nowenna jest też wielkim dziękczynieniem za to, co już w relacjach między Polakami i Ukraińcami się stało i nadal dzieje.

W ramach zainaugurowanej w niedzielę 7 maja nowenny każdego dnia po mszy świętej o godz. 12.00 (a więc ok. godz. 12.40) rozważany będzie inny temat modlitewny. Całość zakończy się 16 maja, gdy głównym obchodom ku czci patrona Polski i metropolii warszawskiej o godz. 18.00 będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

 

DZIEŃ PIERWSZY

Modlitwa wstępna: odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności,

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Na fundamencie tych słów Świętego Pawła przez wieki budowałeś wokół siebie wspólnotę ludzi oddanych Bogu i bliźnim. Towarzyszyłeś Polsce w przełomowych momentach historii, krzepiąc kolejne pokolenia, dodając otuchy i nadziei. Pragniemy wraz z Tobą i Świętymi naszego kraju tworzyć wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o łaski Ducha Świętego potrzebne w kształtowaniu solidarnego świata dla nas i przyszłych pokoleń. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli: odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.

Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa nowennowa:

 

DZIEŃ 1

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

O dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.

Apostoł Narodów mówił: A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było między wami rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Przy Twojej trumnie, Święty Andrzeju, modlili się wspólnie katolicy i prawosławni, widząc w Tobie apostoła Dobrej Nowiny, a nie doktryny. Łączył ich Jezus.

Chcemy wierzyć, że podążanie drogą prawdy, dialogu i przebaczenia, którą wskazałeś swoim życiem i w godzinie śmierci, przyczyni się do naszego zbawienia i budowy lepszego świata na ziemi. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy dobrego Boga o dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ 2

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

Aby chrześcijanie byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.

Święty Jan Paweł II, papież z Polski, który był świadkiem powrotu Twoich relikwii do Polski, powiedział: Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie

tylko tego, co dzieliło i dzieli- a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma

połączyć. Kościół w uroczystość świętego Andrzeja Boboli modli się właśnie o to zjednoczenie chrześcijan, ażeby „byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. Przez Twoje wstawiennictwo, święty Andrzeju, módlmy się wraz z Janem Pawłem II o pragnienie pełnej

jedności w sercach chrześcijan, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ 3

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

O dar pokoju społecznego.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Swoją misyjną posługę kapłańską sprawowałeś dla ludzi żyjących na peryferiach społecznych, walcząc o zbawienie ich dusz z żarliwością i gotowością oddania własnego życia. Bóg przyjął Twoją ofiarę krwi. Przyłączamy się do słów kardynała Augusta Hlonda, niedługo po Twojej kanonizacji: Za wzorem św. Andrzeja Boboli powinniśmy pracę dla

jedności Kościoła poprzeć walnie, szczerze, bez lęku, bez pogłębienia nieporozumień obrządkowych, bez spychania tego wielkiego zagadnienia na tory współzawodnictwa o prestiż i wpływy. Módlmy się o pokój społeczny, upragniony przez wszystkich ludzi dobrej woli.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ 4

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

O łaski Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Musiałeś przejść przez wiele trudnych doświadczeń, by uporządkować swoje życie, wielu lat potrzebowałeś, by utemperować wybuchowy charakter. Godzinami klęczałeś przed

Najświętszym Sakramentem, adorując Boga. Przez wstawiennictwo Apostoła Polesia prosimy Cię, Panie, o łaskę Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach i wszędzie tam, dokąd zostaniemy posłani.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ 5

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

Abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Jako prawdziwy uczeń Jezusa, żyłeś słowami: Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem

jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Powodowany miłością niosłeś za życia światło Chrystusa bogatym i ubogim, wykształconym i prostym, nie zważając na okoliczności. Po śmierci wstawiałeś się za tymi, którzy prosili Cię o potrzebne łaski, bez względu na ich pochodzenie, wyznawaną religię czy narodowość. Przez Twoje orędownictwo uchroniłeś wielu ludzi przed zarazą, wielu też odzyskało życie i zdrowie. Módlmy się, abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ 6

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

O dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie podziałów i szacunek dla poprzedników.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

W czasach zaborów krążyła Twoja przepowiednia, że Polska odzyska niepodległość po wielkiej wojnie. Łączyła ona Polaków, dając zniewolonym ludziom nadzieję na odrodzenie.

Naucz nas z miłością traktować bliźnich i otwierać się na wspólnotę, przezwyciężając pokusę egoizmu, w duchu napomnienia Apostoła Narodów: abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Prosimy Cię, Boże Wszechmogący o dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie wszelakich podziałów i szacunek dla dokonań naszych poprzedników.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ 7

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

O radość życia wiecznego dla tych, którzy budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Twoją kanonizację i powrót relikwii do ojczyzny w przededniu drugiej wojny światowej świętowano w Polsce i Europie. W uroczystościach religijnych uczestniczyły miliony zwykłych mieszkańców oraz rządzący – wszyscy złączeni nadzieją na Twoją pomoc w trudnym czasie. Przez Twoje wstawiennictwo modlimy się do Boga, by natchnął nas duchem służby i odpowiedzialności za losy ludzkiej rodziny i pragnieniem dobra dla wszystkich Rodaków. Módlmy się o radość życia wiecznego dla tych, którzy z oddaniem budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ 8

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

O łaskę dawania własnym życiem świadectwa wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowanie jedności.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

To Ty zainicjowałeś oddawanie czci Maryi jako Królowej Polski w tekście ślubów króla Jana Kazimierza, do których odwoływał się Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Byłeś wierny poleceniu Królowej Ziemi i Nieba: Czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Prosimy, by Bogurodzica pomogła nawracać nasze serca do Jezusa i tworzyć apostolską wspólnotę ducha. Módlmy się, abyśmy własnym życiem dawali świadectwo wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowaniu jedności.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ 9

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli Modlitwa nowennowa

O dar jedności i pokoju oraz zjednoczenie Kościoła.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Papież Franciszek, Twój brat w Towarzystwie Jezusowym, wypowiedział słowa: Św. Andrzej, kapłan, jezuita, męczennik, jeden z patronów Polski to wierny świadek Chrystusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, zjednoczenie Kościoła. Niech jego wstawiennictwo u Boga

wyjedna Kościołowi dar jedności i pokoju. Z wdzięcznością przyjmujemy te słowa i z pokorą pragniemy otwierać nasze serca na innych, poszukiwać dróg porozumienia ze wszystkimi, aby żaden człowiek nie pozostał poza ludzką wspólnotą. Módlmy się o mądrość, odwagę i wytrwałość dla wszystkich, którzy dążą do budowania więzi między ludźmi i narodami na większą chwałę Bożą. Módl się wraz z nami, święty Andrzeju, o dary Ducha Świętego, które poprowadzą nas do jedności i pokoju oraz zjednoczenia Kościoła.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

Święty Stanisław – biskup i męczennik (1039-1079)

W osobie św. Stanisława łączą się dwie głębokie miłości: do Boga i Jego Prawa, oraz do wciąż kształtującej się Polski. Zginął, ponieważ swoim troskliwym i stanowczym napominaniem, próbował poruszyć zatwardziałe i zagubione serce polskiego władcy. Przez wieki traktowany był jako symbol oporu wobec tyranii. Jako autorytet jest przykładem miłosierdzia, skromności, pracowitości i pilności.

Dzieciństwo i młodość – czas poszerzania horyzontów

Święty Stanisław urodził się w Szczepanowie, niewielkiej wsi pomiędzy Tarnowem i Brzeskiem w Małopolsce. Dokładna data jego urodzin nie jest znana, ale przyjmuje się, że było to między 1034 a 1040 rokiem. Był jedynym, długo wyczekiwanym dzieckiem głęboko wierzącego małżeństwa pochodzącego z drobnej szlachty. Wraz z nimi pracował na roli i chętnie się uczył. Widząc cierpliwość i dociekliwość chłopca, rodzice zdecydowali o posłaniu go do szkoły katedralnej w Krakowie, gdzie rozpoczął naukę pod okiem biskupa Aarona. Stamtąd, Stanisław wyjechał do szkoły w Gnieźnie, a następnie za granicę, do Liége, gdzie wiele czasu spędził na modlitwie i nad księgami. To belgijskie miasto było ówcześnie kolebką nauk teologicznych i reform kościelnych (m.in. dotyczących niezależności Kościoła od władzy świeckiej).

Od teorii do praktyki – powrót do Krakowa

Po siedmiu latach nauki Stanisław wrócił do Krakowa na prośbę biskupa Suły Lamberta. Mając około 25-ciu lat został kanonikiem i przyjął święcenia kapłańskie. Jako proboszcz jednej z podkrakowskich wsi, otrzymał kawałek ziemi pod uprawę, lecz po niedługim czasie bp Lambert powołał go do pracy w Kurii. Prowadził szkołę katedralną, bibliotekę i głosił kazania. Jego liczne zdolności nie umknęły uwadze księcia Bolesława – ówczesnego władcy krakowskiego, który uczynił go jednym ze swoich kapelanów. Odtąd, Stanisław pracował w kancelarii książęcej.

Młody biskup

Rezydujący w Krakowie książę Bolesław II Szczodry dostrzegał zdyscyplinowanie, mądrość i rozwagę księdza kapelana. Dlatego, po śmierci biskupa Suły Lamberta, na jego następcę mianował 35-letniego wówczas Stanisława. Nowy biskup dbał o budowę katedry na Wawelu, ale nie zapominał też o ewangelizacji swojej diecezji i innych polskich ziem. Jedna z legend związanych z życiem Stanisława dotyczy wskrzeszania komesa Piotra, od którego nabył wieś zwaną Piotrawinem. Po śmierci Piotra jego rodzina domagała się zwrotu posiadłości, dlatego za wyrokiem sądu biskup krakowski musiał udowodnić, że jest prawowitym właścicielem ziemi. Po trzech dniach modlitwy i postu kapłan udał się na grób Piotra, gdzie go wskrzesił i zaprowadził przed sąd, aby mógł zaświadczyć o prawdomówności biskupa.

Ceniono go za wrażliwość na ludzką biedę i krzywdę. Wszystkich wiernych uważnie słuchał i cierpliwie im doradzał. Był szczerym i otwartym człowiekiem kierującym się zasadami prawdy. Żył skromnie, a tym, co miał, dzielił się z potrzebującymi. Zjednywał sobie ludzi mądrością, łagodnością i wyrozumiałością. Przez całe życie stawiał czoła skomplikowanej sytuacji politycznej, próbując wspierać polskie społeczeństwo w walce o wierność przykazaniom i ojczyźnie.

Przewrotne relacje z władcą

Początkowo, współpraca biskupa i księcia, układała się bardzo dobrze. Stanisław prowadził lud mocnym słowem, Bolesław zaś – twardą ręką. Stanisław doradzał Bolesławowi w sprawach państwowych, był świadkiem jego koronacji na Króla Polski w Boże Narodzenie 1076 roku – ich wspólnym celem było dobro Polski. Wkrótce jednak, walka o odzyskanie utraconych przez poprzedników ziem całkowicie pochłonęła Bolesława. Napawał się zwycięstwami i niechętnie wracał do Krakowa. W ten sposób nie tylko sam zaniedbywał rodzinę i poddanych, ale skazywał na rozłąkę swoich żołnierzy i oczekujące ich w domach żony i dzieci.

Przyczyną ostrego konfliktu króla z biskupem były skutki wieloletnich walk polskiego wojska z Rusinami. Żołnierze okazywali radość ze zwycięstwa na różne, uwłaczające godności człowieka sposoby – nie zważając na granice prawa i moralności łamali zasady, zdradzali żony. Niektórzy z nich chcąc wrócić do ojczyzny musieli zdezerterować, bo król stanowczo zabraniał ucieczki do Polski. Biskup Stanisław, zdenerwowany poczynaniami króla i zaniepokojony bolesnymi konsekwencjami jego zuchwałości, nie godził się rozluźnienie obyczajów w kraju.

Konflikt z królem

Po powrocie do Krakowa, Bolesław bezlitośnie i bez sądów zaczął wymierzać “sprawiedliwość”. Dezerterów zabijał, a niewierne żony okrutnie upokarzał. Siał strach i śmierć, zapominając, że sam nie jest bez winy i również niejednokrotnie dopuszczał się zdrady. Poddani byli zastraszeni, jednak duchowni bali się stanąć po ich stronie. Wszyscy okazali się bezsilni i bezradni wobec okrucieństwa króla chroniąc tylko własne głowy. Stanisław otwarcie sprzeciwiał się haniebnym praktykom władcy – wiele razy stawał przed królem, ten jednak pozostawał nieugięty. Podejmując nieskuteczne próby wpłynięcia na króla, by zakończył walki z poddanymi, biskup krakowski napominał go z kaznodziejskiej ambony.

Jawnie sprzeciwiał się sposobowi prowadzenia polityki przez Bolesława, co przyniosło mu opinię zdrajcy. Król próbował osłabić autorytet biskupa i szacunek, jakim darzyli go ludzie. W odpowiedzi na oszczerstwa pod swoim adresem, biskup nakazał księżom przerywanie Mszy św., ilekroć król wstąpi na nabożeństwo do kościoła. Mimo, że o przewinieniach Stanisława względem władcy wiadomo bardzo niewiele, a głosy obrońców króla Bolesława szybko ucichły, współcześni historycy wciąż próbują ustalić kwestie sporu i win obu stron.

Męczeńska śmierć

11 kwietnia 1079 roku biskup Stanisław wraz z innymi duchownymi odprawiał w kościele na Skałce Mszę Świętą przebłagalną za grzechy swoje i całego narodu prosząc o nawrócenie króla. Jak podają kroniki, w trakcie sprawowania Eucharystii, do świątyni z hukiem wkroczył król ze swoimi rycerzami. Idąc w stronę prezbiterium wyciągnął miecz i zanurzył go w głowie modlącego się biskupa. Rozkazał rycerzom wynieść ciało przed kościół, poćwiartować je i rozrzucić. W ten sposób, diecezja straciła biskupa, a Polska – króla. Za mord na biskupie Bolesław utracił koronę, a lud odwrócił się od niego. Natychmiast po morderstwie biskupa, Rzym pozbawił polskiego króla tytułu chrześcijańskiego władcy. Musiał uciekać na Węgry i zmarł na wygnaniu. Niektóre przekazy wskazują na klasztor benedyktynów w Osjaku, gdzie męczony wyrzutami sumienia pojednał się z Bogiem i w milczeniu pokutował za swoje grzechy.

Wieść o męczeństwie i odwadze biskupa Stanisława rozniosła się szybko po królestwie polskim i poza jego granicami. Szczątki jego ciała pochowano w kościele na Skałce, a po 10 latach w uroczystej procesji przeniesiono do katedry na Wawelu. Mówiono, że rozrzucone przez rycerzy części ciała biskupa zrosły się symbolizując przyszłe zjednoczenie Królestwa Polskiego.

Kult biskupa Stanisława

Bezdyskusyjny jest szybki rozwój kultu świętego. Za jego przyczyną działy się cuda, uzdrowienia. Kult krakowskiego biskupa rozszerzał się nie tylko ze względu na liczne łaski, ale głównie przez podziw za jego postawę wobec zła, jakiego był świadkiem. Przy jego grobie w Katedrze Wawelskiej do tej pory wiszą sztandary ze zwycięskich wojen, które wodzowie ofiarowali ku czci świętego, ufając w jego wstawiennictwo podczas sukcesów wojsk polskich. Święty traktowany jest jako patron zjednoczenia rozbitej i skłóconej Polski Piastów. Jednym z pierwszych tego przykładów była moneta króla Władysława Łokietka, na której święty Stanisław błogosławi zjednoczony kraj. Od momentu jego śmierci do Krakowa przybywały liczne pielgrzymki – Katedra Wawelska była miejscem kultu państwowego, zaś Skałka – kultu ludowego.

Główny patron Polski

Liczne cuda i popularność kultu biskupa Stanisława ze Szczepanowa uwieńczone zostały kanonizacją przez papieża Innocentego IV w dniu 17 września 1253 r., w Asyżu (do dziś są tam freski przedstawiające polskiego świętego).

Na świecie św. Stanisława, biskupa i męczennika, wspomina się 11 kwietnia. W całej Polsce natomiast, a zwłaszcza w Krakowie, świętujemy 8 maja. Wtedy, z Katedry na Wawelu sprzed grobu świętego, wyrusza wielka procesja do kościoła na Skałce, do miejsca jego męczeństwa. Tam też odbywa się uroczysta Msza Święta gromadząca biskupów, kapłanów i licznych przedstawicieli całego społeczeństwa. W Polsce jest ponad 350 kościołów pod jego wezwaniem, a obchody ku jego czci są największymi w Krakowie.

W sakramentalny związek małżeński zamierzają wstąpić:

 Michał Kuźnicki zamieszkały w parafii Narodzenia NMP w Konstantynowie i

 Kamila Galińska zamieszkała w parafii naszej.

Gdyby ktokolwiek wiedział o przeszkodach zachodzących miedzy narzeczonymi zobowiązany jest zgłosić do kancelarii parafialnej.

  1. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza wraz z grupą pantomimiczną Iuventus Dei na Misterium Śmierci i Zmartwychwstania ulicami Łodzi, które odbędzie się w piątek
    1 kwietnia. W tym roku Misterium skierowane jest szczególnie do tych, którzy tęsknią, którym czegoś brakuje, są niepewni o swoją przyszłość, zagubieni w codzienności. Początek przy Pasażu Rubinsteina o godz. 19.30, a zakończenie ok. godz. 21.00 w kościele
    pw. Zesłania Ducha Świętego przy Placu Wolności.
  2. Ks. abp Grzegorz Ryś zaprasza do modlitwy pokój w Ukrainie podczas Ekumenicznej Drogi Krzyżowej ulicami Łodzi w piątek 8 kwietnia (przed Niedzielą Palmową). Rozpoczęcie
    o godz. 19.00 przed kościołem ewangelicko-augsburskim św. Mateusz (ul. Piotrkowska 283), następnie przejście ul. Piotrkowską do ul. Tuwima i zakończenie przy kościele
    Podwyższenia Świętego Krzyża (ul. Sienkiewicza 38). Prosimy uczestników o zabranie świec.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,