Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

 Niemal już dwa tysiące lat istnieje Chrystusowy Kościół. Mimo przeróżnych burz, wichrów i nawałnic w szatańskich postaciach na przestrzeni minionych wieków „bramy piekielne nie mogą Go przemóc. W trudnych chwilach naszego życia - jako Dzieci Boże, nie możemy zapominać słów Jezusa Chrystusa skierowanych do świętego Piotra:  „Ty jesteś Piotr - czyli Skała i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” - czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. Jezus nie obiecał nam, że nasze chrześcijańskie ziemskie życie będzie usłane płatkami róż. Mówił raczej o cierpieniach i problemach. Bądźmy świadomi, że jednak tylko ta droga przez ziemskie życie jest prawdziwą, jedyną, tylko ona zaprowadzi nas kiedyś do właściwego celu - do Nieba. Dlatego się nie zniechęcajmy ani się nie lękajmy iść przez życie z Chrystusem i za Chrystusem. Wiemy jednak, że mimo tak wielu fałszywych, złośliwych i kłamliwych prześladowań -  Kościół przetrwa - a „kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Do Chrystusowego Kościoła jako Dzieci Boże zostaliśmy włączeni przez Sakrament chrztu świętego. Jezus Chrystus, byśmy wzrastali w wierze i dojrzewali do Bożego Królestwa - ustanowił Sakramenty święte. Pierwsi chrześcijanie gromadzili się na modlitwę, na sprawowanie Sakramentów świętych w domach prywatnych, niekiedy również - choć rzadko w żydowskich synagogach.

 
28 października
Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia "gorliwy", gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu.
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci" (stryjecznych albo ciotecznych) Chrystusa, czyli Jego kuzynów (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii św. Mateusza wydaje się to być pewnym (Mt 13, 55). Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie. Miał być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Będąc krewnym Pana Jezusa, miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym jako trzeci biskup i tam ponieść śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,