Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Kolejny raz w życiu przeżywamy w naszej Wspólnocie parafialnej odpust ku czci MB Szkaplerznej z Góry Karmel - głównej naszej Patronki. Polska przez wieki była zawsze wierna Bogu. Tradycja jest rzeczą świętą. Historia jest nauczycielką życia. Prymas kardynał Wyszyński często powtarzał kocham Polskę bardziej niż własne serce. A Ojciec święty Jan Paweł II mówił:

„Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia”. Wołał mocnym głosem. „Ojczyzna jest moją Matką, ta ziemia jest moją Matką. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, bardzo trudno później odbudować”. W tym naszym trudnym dziś. W smutnej rzeczywistości podziału Polaków - zechciejmy spojrzeć z wiarą, nadzieją i miłością na naszą Patronkę. Wpatrujmy się w naszą Matkę poprzez dzisiejszą liturgię Słowa. Dwa wzniesienia w Ziemi Świętej Góra Karmel i Góra Kalwaria. Na pierwszym planie - na kartach Starego Testamentu, widoczna jest góra Karmel, natomiast z ewangelicznej głębi zapisu Janowego wyłania się góra Kalwaria. W Biblii góra jest zawsze miejscem szczególnych spotkań człowieka z Bogiem, obszarem doświadczenia Jego bliskości i Jego chwały. Znamy historię narodu wybranego, który na Górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza otrzymał od Boga dziesięć słów czyli Dekalog.

25 lipca
Święty Krzysztof, męczennik

 

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie Święty odbierał szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana wzmianka, że w synodzie w Konstantynopolu w 536 roku brał udział niejaki Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa, co również potwierdza kult Męczennika. Papież św. Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, że w Taorminie na Sycylii za jego czasów istniał klasztor pw. św. Krzysztofa.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,