Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

POLSKA POD KRZYŻEM!-również nasza Parafia włączyła się w tą wielką modlitwę poprzez Mszę świętą a po jej zakończeniu Adorację, Drogę Krzyżową i Różaniec. Więcej zdjęć w GALERII

Wczoraj w święto Podwyższenia Świętego Krzyża również i w naszej Wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy nasze modlitewne, wyjątkowe spotkanie z Bogiem pod pięknym hasłem, ideą - „Polska pod Krzyżem”. Jest to przedłużenie modlitw „Różaniec do granic”. 28 września - w środę o godz. 15:00 przed naszą Świątynią w ramach zawołania Iskra Miłosierdzia, zgromadzimy się na odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Dzisiejszemu światu, nasze Ojczyźnie tak bardzo potrzebna jest wytrwała, mocna modlitwa, potrzebna jest pokuta. Demon  czyli szatan szaleje z niezwykłą siłą i agresją. Dzieją się rzeczy straszne: kapłani są fizycznie atakowani, kościoły i miejsca poświęcone są dewastowane, a w przestrzeni publicznej dochodzi do bluźnierstw. Co w tej sytuacji możemy zrobić - my katolicy? Komu możemy zaufać i powierzyć swoje troski i niepokoje? Odpowiedź jest jedna. Znakiem zwycięstwa jest Chrystusowy Krzyż! To u jego stóp trzeba uklęknąć i gorąco się modlić. Także o to, by w trudnych chwilach nie zabrakło nam sił do mężnego wyznawania wiary. W tak trudnych dla katolików chwilach wiele osób bliskich popada w stan rozpaczy. Nie tędy droga! Gdy świat przepełniony jest grzechem, mową nienawiści - chrześcijanin nie może zapominać o sile modlitwy, umartwienia i pokuty. Dlatego dziś trzeba zwrócić się w stronę Chrystusowego Krzyża - znaku zbawiania, znaku zwycięstwa nad złem. Pod Krzyżem trzeba trwać, nie może być to okazjonalna „akcja”, ale postawa życiowa. Niech więc dziś życie Maryi - Matki Bolesnej, która trwała pod Krzyżem swego Syna - będzie dla nas wzorem.

18 września
Święty Stanisław Kostka, zakonnik
patron Polski
Święty Stanisław Kostka otrzymuje Dzieciątko Jezus z rąk Maryi

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia nie przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, na których niekiedy musiał bywać także Stanisław, nakazywał gościom umiar w żartach, gdyż inaczej chłopiec może omdleć.
Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 r. Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną sławą. Codziennie odprawiano Mszę świętą. Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępowali do sakramentu pokuty i do Komunii. Modlono się przed lekcjami i po nich. Na pierwszym roku wykładano gramatykę, na drugim "nauki wyzwolone", na trzecim - retorykę.

Znalezione obrazy dla zapytania tydzień wychowania 2019

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Na tę okoliczność przygotowywane są pomoce katechetyczne dostępne na stronie, a także płyta z prelekcjami; księża biskupi wystosowują list pasterski.Tydzień Wychowania jest obchodzony we wrześniu każdego roku. Strona Tygodnia Wychowania działa przez cały rok, prezentując materiały przydatne w misji nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym prawdziwy i pełny rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu.Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania.

Znalezione obrazy dla zapytania iskra miłosierdzia  wrzesien 2019Iskra Bożego Miłosierdzia zaprasza nas wszystkich na międzynarodową modlitwę ,,Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast i wiosek świata” 2019. To już 28 września - w środę, godzina 15.00 przy naszym kościele - przy zbiegu ulic Kościuszki i 3 Maja. Dla świata nic nie znaczący kwadrans, dla Boga wielkie wołanie grzeszników.

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.