Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

W obliczu tragicznej agresji nienawiści na Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przychodzą na myśl słowa „Modlitwy o wschodzie słońca” Natana Tanenbauma - polskiego Żyda, pisarza, satyryka: „Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie Panie od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest Niezmierzone Dobro którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz niech się ziści. Niechaj się wola Twoja stanie ale zbaw mnie od nienawiści. Ocal mnie od pogardy, Panie”. Jak więc przeżyć to nasze ziemskie życie, by być szczęśliwym? Jak przeżyć to ziemskie życie, by innym było dobrze z nami? Nie ma piękniejszego i bardziej prawdziwego drogowskazu życia dla dziecka, młodzieńca i dorosłego od Dekalogu i Chrystusowej Ewangelii, którą można streścić najkrócej do przykazania miłości Boga i bliźniego. Dzisiejszy świat daleko odszedł od Boga. Wielu żyje tak jakby Boga nie było. Są również tacy i w naszej Wspólnocie parafialnej. Im mniej Boga w życiu człowieka, tym więcej agresji, zabójstw, terroru, więzień i domów poprawczych. Gender, róbta co chceta, bezstresowe wychowanie dzieci i młodzieży, lewactwo, liberalizm, masoneria czyni obojętnymi na drugiego człowieka nawet na swoich bliskich. Wychowanie bez Boga prowadzi do agresji, chorób psychicznych i przeróżnych innych zniewoleń.

Znalezione obrazy dla zapytania tydzień modlitw o jedność chrześcijan 2019 poznań

Pod hasłem Dąż do sprawiedliwości” zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego Prawa od 18 do 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach. W Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaplanowano 20 stycznia w Warszawie. Tegoroczne materiały i modlitwy na ten czas przygotowali chrześcijanie z Indonezji.Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan organizowany jest co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. W niektórych miejscach czas wydarzeń ekumenicznych wydłuża się do kilku tygodni. Tradycyjnie podczas planowanych nabożeństw w Kościołach różnych wyznań ma miejsce gościnna wymiana kaznodziei.Ogólnopolskie nabożeństwo tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan  odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia, o godz. 15:00 w kościele rzymskokatolickim św. Kazimierza Królewicza na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Będzie mu przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski a kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP Andrzej Malicki.

 

Znalezione obrazy dla zapytania koledą

Kolęda 2019


19.01.19 r. (sobota) - Wrząca Las: Brzozowa, Komunalna, Leśna, Nadrzeczna, Zagajnikowa, Śródleśna, Długa, Sosnowa, Podhalańska, Polna, Nowa, Piłsudskiego /od Brzozowej do Polnej/

21.01.19 r. (poniedziałek) - ul. Głowackiego, Polna, Zielna, Słoneczna, Pogodna, Stodolniana.

22.01.19 r. (wtorek) - ul. Parcela, Pabianicka, Łaska, Szadkowska, Poziomkowa, Malinowa.

23.01.19 r. (środa) - ul. Piłsudskiego /od Brzozowej do 3 Maja/, Ogrodowa, Świerkowa, Szklarniowa, Modrzewiowa, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Miła.

25.01.19 r. (piatek) - ANTONIEW i ul. Kościuszki.

26.01.19 r. (sobota) - Wrząca: Wrzosowa, Wiejska, Rajska, Jaśminowa, Lawendowa, Sosnowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Zagajnikowa.

27.01.18 r. (niedziela) - godz. 13:30 - 16:30 - Zaproszenia indywidualne: (proszę zgłosić adres: e-mail, telefonicznie bądź  indywidualnie).                                                                                   

       KOLĘDA CODZIENNIE ROZPOCZYNA SIĘ OD GODZ. 9:00.

Znalezione obrazy dla zapytania dzień babci i dziadka w parafii

21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. To jest dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach, którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa. Przecież wnuczęta to dla nich największy skarb i radość.
U Babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło. Z Dziadkiem zawsze można porozmawiać o dawnych czasach. Dla Dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi. Szanuje się Ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość i ogromne doświadczenie życiowe.Wszystkim Babciom i Dziadkom składam najserdeczniejsze życzenia.Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, prosząc Pana Boga o potrzebne łaski dla żyjących, a dla zmarłych o wieczne szczęście.

25 stycznia
Nawrócenie św. Pawła, Apostoła

Znalezione obrazy dla zapytania nawrócenie św pawłaSzaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» - «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.