Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Dzisiejszy człowiek wciąż się spieszy. Przerażony pandemia. Biegnie, zadyszany, obładowany pakunkami kłopotów, zmartwień, spraw do załatwienia, rachunków, kalkulacji, przeliczeń. Biegnie nie wiadomo dokąd. Mierzy czas często zarobionymi pieniędzmi, pracą,  okruchami szczęścia. Nie ma czasu zadziwić się pięknem świata, zastanowić się nad sensem swojego życia. Dzisiejszy człowiek nie potrafi się uciszyć, wejść do swojego wnętrza, by zrozumieć siebie i otaczający go świat. Zalewany potokiem często fałszywych informacji, ciekawostek, słów, przemówień, dyskusji - nie potrafi spojrzeć krytycznie, wyrażać to, co prawdziwe i najważniejsze. Jak trudno jest mu dzisiaj powtórzyć za apostołami: „Panie, dobrze nam tu być”. Gdy apostołowie weszli na Górę Tabor ze swoim Mistrzem, doznali za­chwytu i radości. Przemiana wewnętrzna  - to ciągła stano­wcza rezygnacja z tego, do czego się przyzwyczaił. Tak jak dla Abrahama perspektywa rezygnacji z ojczyzny i domu swojego ojca nie była łatwa do przyjęcia. Taka trudna droga wymaga bowiem podjęcia wysiłku, zostawienia niedobrych przyzwyczajeń i nało­gów. Bo może twoją „ojczyzną” jest egoizm i niekontrolowane działania, które krzywdzą bliźniego. I weszli na Górę Tabor.

To samo powtarza się od stuleci. Niewygodnemu, niepokornemu, buntownikowi, politycznie niepoprawnemu, a nawet normalnie uczciwemu człowiekowi zawsze można zaszkodzić, wytoczyć sfingowany proces. Zawsze znajdą się tacy, którzy go wydadzą, wskażą palcem, fałszywie oskarżą, dostarczą pozornie wygodnych, niezaprzeczalnych dowodów i ostatecznie uciszą. Człowiek prawy jest wyrzutkiem i przeszkodą, jest oskarżeniem dla robiących karierę. Judasz i arcykapłani. Każdy z nich miał interes w “pozbyciu się”, w skazaniu i zamordowaniu Chrystusa. W każdym systemie politycznym i w każdym systemie społecznym, w każdej warstwie i w każdym czasie znajdą się zdrajcy i krzywoprzysięzcy. W każdej społeczności i każdym systemie i grupie społecznej znajdziemy sprzedajnych judaszy, kajfaszy, annaszy, zastraszonych piłatów, herodów. Proces Chrystusa trwa nadal i powtarza się, powiela i zwielokrotnia, ilekroć wygrywa ludzka głupota i zawiść, chciwość i pazerność, przebiegłość i tchórzostwo, zazdrość i zwykła małoduszność, ludzka obojętność i bezduszna miernota. Od tamtego czasu, zawsze znajdzie się jakiś Judasz, który zdradzi, wyda, wskaże palcem, z uśmiechem pocałuje, dla kilku srebrników, dla doraźnej korzyści. Zawsze znajdzie się jakiś politycznie poprawny Judasz, który doniesie, okłamie, dostarczy “niezbitych” dowodów, szepnie tam, gdzie trzeba i komu trzeba, żeby niewygodnego wykończyć. Od dwóch tysięcy lat powtarzają się pojmania, w których niewinni traktowani są jak zbrodniarze, a zbrodniarze szyderczo się uśmiechają i stroją się w piórka niewinnych stróżów prawa i sprawiedliwości. Ileż to razy dla tych doraźnych drobnych zysków zdradziłem/am przyjaciół, zaparłem/am się Chrystusa, jak Piotr. Ile razy stałem w tłumie i krzyczałem “Na krzyż z nim!” Szczucie plotkami, oszczerstwem i pomówieniami, to stale powracające elementy tego samego procesu Jezusa. A wszystko to w imię prawa i sprawiedliwości, w imię humanizmu, równości i braterstwa, w imię wolności i ostatecznie - pychy.

Znalezione obrazy dla zapytania: wielki postŚroda Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za jego czasów zwyczaj ten istniał również w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa był nakazany post 40-godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku III poszczono już cały tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodziło o to, aby jak najlepiej przygotować wiernych do świąt wielkanocnych.
Według świadectwa Ægerii (w. IV) post 40-dniowy był powszechnie znany. Potwierdza to także św. Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 dniach pokuty. Na Wschodzie jednak Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni, a to dlatego, że soboty i niedziele były wolne od postu. Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedzieli, w które nigdy nie poszczono, post trwał właściwie tylko 36 dni.
 
4 marca
Święty Kazimierz, królewicz
Święty KazimierzKazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia. W 1467 r. król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski. "Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - zapisał Długosz o Kazimierzu. W 1475 r. do grona nauczycieli synów królewskich dołączył znany humanista, Kallimach (Filip Buonacorsi). Król bowiem chciał, by jego synowie otrzymali wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich również w sztuce wojennej.
W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi Korwinowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,