Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Zbliża się koniec Roku kościelnego, zwanego również liturgicznym. W naszej Wspólnocie jest taka piękne tradycja od dziesiątek już lat, że przed ostatnią niedzielą Roku kościelnego, nazywaną Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, przeżywamy tzw. Triduum Eucharystyczne czyli 40 - to godzinne Nabożeństwo. Już w najbliższy piątek Mszą świętą o godz. 10:00 z rozważaniem o Eucharystii, rozpoczniemy ten święty, wyjątkowy czas. Piątek, sobota i niedziela - to nasze najbliższe dni wyjątkowej Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa w naszej parafii. To czas naszych powrotów w kochające nas zawsze, mówiąc obrazowo i w przenośni - Ramiona Boga Ojca. Bóg każdego i każdą z nas kocha niepodzielną miłością. On w nas dalej cierpi, przeżywa razem z nami nasze smutki i radości. Tak jak śpiewamy w religijnej piosence: „Jezus idzie wciąż przez wieki, krwią swoją znaczy drogę, twardą od cierpień i bólu. W dalszym ciągu Krzyż niesie ciężki, koi ból i trwogę”. Czy pamiętasz słowa Jezusa: „cokolwiek uczynisz dobrego bliźniemu, samemu Bogu czynisz to na chwałę”. Jeśli wyrządzasz krzywdę myślą, słowem, czynem bliźniemu, Bóg wtedy cierpi a szatan się raduję. Pamiętaj: „cokolwiek chcesz by ludzie ci czynili, ty im to czyń najpierw”. „Nie czyń nikomu tego co tobie nie miłe”. Ile wśród nas fałszywych oskarżeń, posądzeń i podejrzeń. Tak często czynią to ci, którzy powinni być wzorem, przykładem, wsparciem i pomocą. Jeśli masz coś przeciw bliźniemu, powiedz mu najpierw osobiście, w cztery oczy. Tak łatwo widzimy drzazgę w oku bliźniego a we własnym nie dostrzegamy belki. Pismo święte takich ludzi nazywa obłudnikami i grzesznikami. Myślisz, że na tej ziemi będziesz zawsze, wiecznie. Stanowiska, zaszczyty, bogactwo też przeminą. Bóg nie będzie od nas wymagał majętności, mądrości, ale miłości. Miłości, która cierpliwa jest, łaskawa, która nie szuka swego, nie unosi się pychą. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. „Wszystko przeminie, gdy nadejdzie Wieczność: wiara się skończy, nadzieja spełni, pozostanie miłość”.

18 listopada
Błogosławiona Karolina Kózkówna,
dziewica i męczennica
 
Błogosławiona Karolina Kózkówna
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy.
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.

 

Triduum Eucharystyczne 

w parafii MB Szkaplerznej w Lutomiersku

Piątek  - 22 listopada 2019 roku

godz. 10:00 - Msza święta z homilią  „ o Eucharystii” 

godz. 11:00 - 12:00 - Adoracja: Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 12:00 - 13:00 - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 13:00 - 14:00 - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 14:00 - 15:00 - Adoracja :  Asysta , Caritas, Pozostali

godz. 15:00 - 16:00 - Adoracja :  Żywa Róża , SKK , Pozostali

godz. 16:00 - 17:00 - Adoracja :  RRM, SRK , Pozostali

godz. 17:00 - Msza święta z homilią  „ o Eucharystii”

 

Sobota - 23 listopada 2019 roku

godz. 10:00  - Msza święta z homilią  „ o Eucharystii”  

godz. 11:00 - 12:00 - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 12:00 - 13:00  - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali 

godz. 13:00 - 14:00  - Adoracja:  Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali 

godz. 14:00 - 15:00  - Adoracja : RRM, SRK , Pozostali

godz. 15:00 - 16:00  - Adoracja :  Żywa Róża , SKK , Pozostali

godz. 16:00 - 17:00  - Adoracja :  Asysta , Caritas, Pozostali

godz. 17:00 - Msza święta z homilią  „ o Eucharystii”  

 

Niedziela  - 24 listopada 2019 roku - Jezus Chrystus Król

godz. 09:00  - Msza święta z homilią (Młodzież z Rodzicami

godz. 10:30  - Msza święta z homilią (Suma)

godz. 12:00  - Msza święta z homilią (Dzieci z Rodzicami)

godz. 13:00 - 14:00  - Adoracja:   Dzieci, Młodzież, Katecheci, Pozostali

godz. 14:00 - 15:00  - Adoracja :  Żywa Róża , SKK , Pozostali

godz. 15:00  - 16:00  - Adoracja :  Asysta , Caritas, Pozostali 

godz. 16:00  - 17:00  - Adoracja :  RRM, SRK , Pozostali godz.

17:00 - Msza święta z homilią  (zakończenie Triduum)

        Triduum Eucharystycznemu (40 godzinnemu Nabożeństwu przewodniczy  - Ks. Bernard Kaliński SDB )

     Z   A   P   R   A   S   Z   A   M   Y   ! ! !

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.