Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

18 września
Święty Stanisław Kostka, zakonnik
patron Polski

Stanisław urodził Święty Stanisław Kostka otrzymuje Komunię św. z rąk aniołasię 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia nie przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, na których niekiedy musiał bywać także Stanisław, nakazywał gościom umiar w żartach, gdyż inaczej chłopiec może omdleć.
Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 r. Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną sławą. Codziennie odprawiano Mszę świętą. Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępowali do sakramentu pokuty i do Komunii. Modlono się przed lekcjami i po nich. Na pierwszym roku wykładano gramatykę, na drugim "nauki wyzwolone", na trzecim - retorykę.
Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego przygotowania w Rostkowie. Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również język grecki. Zachowały się zeszyty Stanisława z błędami poprawianymi ręką nauczyciela. Pozostały również notatki dotyczące problemów religijnych, jakie poruszano, aby chłopców przygotować także pod tym względem i umocnić ich w wierze katolickiej. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty i biczował się. Taki tryb życia nie mógł się podobać kolegom, wychowawcy i bratu. Uważali to za rzecz niemoralną, a Stanisława za "dziwaka". Usiłowali go przekonywać złośliwymi przycinkami "jezuity" i "mnicha", a potem nawet biciem i znęcaniem skierować na drogę "normalnego" postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, dlatego nawet brał lekcje tańca. Nie potrafił się jednak w tym odnaleźć.

Amerykańska pisarka z przełomu XIX i XX wieku - Annie Johnson Flint tak pisała: „Bóg nie obiecywał nam nieba bez chmur, ścieżek życia usłanych różami. Bóg nie obiecywał
słońca bez deszczu, radości bez smutku, pokoju bez bólu. Bóg obiecał nam jednak: siłę na każdy dzień. Odpoczynek po trudzie, światło na drogę, łaskę na czas prób, pomoc z wysoka, niezawodną przyjaźń i nieśmiertelną miłość”.
Tak - życie chrześcijanina nie jest łatwe ani proste. Dlatego dzisiaj Pan Jezus słowami Ewangelii przypomina nam: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje”. Tak to już jest w naszym ziemskim życiu, że wszystko co piękne, dobre, prawdziwe, co nadaje właściwą wartość, cel i sens w życiu - musi być okupione cierpliwością, trudem, wyrzeczeniem, cierpieniem, krzyżem. Mamy wolną wolę. Możemy więc powiedzieć Bogu nie. Możemy pójść inną, własną drogą. Papież Franciszek to sprzeniewierzenie się Bogu określa jednoznacznie: „jeśli Bogu mówisz nie, szatanowi mówisz tak. Innej możliwości nie ma”  - dodaje papież. Postawmy więc sobie dzisiaj w swoim sercu pytanie: komu chcę służyć: Bogu czy szatanowi”. Bóg jest Prawdą. Szatan jest największym kłamcą i oszustem. Musimy być tego zawsze świadomi. Tam, gdzie niesprawiedliwość, zazdrość, zdrady, chciwość, terroryzm, wojny - tam działają ludzie szatana. Tam, gdzie wzajemna miłość, życzliwość, przebaczenie, wyrozumiałość, dobroć, solidarność i pokój - tam jest prawdziwie obecny Bóg.

KONSTANTYNÓW SREBRNA 22-23 WRZEŚNIA 2018

            Rowerowy Rajd Niepodległości jest organizowany z okazji obchodów setnej rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczestnikami rajdu mogą być wszyscy którzy mogą samodzielnie pokonać dystans rajdu 45 km. Minimalny wiek uczestników samodzielnych to 15 lat.

Cel Rajdu :

 • świętowanie naszej Niepodległości,
 • poznawanie naszej lokalnej historii
 • wzajemne poznawanie się i integrowanie
 • wspólna zabawa

Podmiotem organizującym są : Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Srebrnej, Fundacja Interpolonia i Oddział Konstantynowski PIS . Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzewidziane negatywne skutki uczestnictwa w rajdzie. 

Trasa Rajdu : Plac Kościelny w Konstantynowie Srebrnej, Schron na Brusie, Poligon na Brusie, drogą przez Niesięcin do cmentarza poległych żołnierzy I wojny światowej w Żabiczkach,  Kazimierz, Lutomiersk ( kościół OO. Salezjanów, Plac św. Bartłomieja 1240 r. , Kościół parafialny, cmentarz parafialny),  cmentarz w Bechcicach, Konstantynów Łódzki( cmentarz i obóz z II wojny światowej), Kościół w Konstantynowie Srebrnej.  

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w Rajdzie można będzie dokonać do 18 września u P. Krzysztofa  Waligórskiego  tel. 796 006 939.

Rajd rozpoczyna się rejestracją uczestników od g. 9.15 przy kościele w Konstantynowie Srebrnej. Rozpoczęcie Rajdu g. 10.00.

Uczestnicy będą mogli zdobywać punkty konkursowe na podstawie czterech kryteriów: 1. wiek posiadanego roweru zabytkowego (1-30 punktów) rower zabytkowy czyli wyprodukowany przed rokiem 1980;

 1. zabytkowy rower jest produkcji polskiej :10 p.;
 2. stan utrzymania zabytkowego roweru 1-10 p.;
 3. wystrój każdego roweru w związku z 100 rocznicą niepodległości 1-20 p.

Dla zwycięzców są przewidziane nagrody oraz promocja medialna. 

Jest przygotowywana książeczka z podstawowymi informacjami historycznymi odwiedzanych miejsc.

Rajd będzie objęty patronatem lokalnych mediów.

W drugim dniu uroczystości, niedziela 23 września, jest przewidziany konkurs historyczny dla młodzieży nt. historii odwiedzanych miejsc.

 

Program drugiego dnia (23 września) jest następujący :

Kościół Nawiedzenia NMP Konstantynów Srebrna

 1. 16.00 Msza św. za ojczyznę pod przewodnictwem JE. Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia
 2. 17.15 (Na placu przy plebanii) czas świadectw osób które przeżyły II wojnę światową lub czas Komunizmu
 3. 18.00 -18.45 Konkurs historyczny

g.18-45 -19.10 Śpiew pieśni patriotycznych

Wspólny posiłek przy ognisku. Serdecznie Zapraszamy!

Dnia 25 sierpnia b. r., w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.                                                                                         

 1. Podczas obrad przedstawiono inicjatywy ewangelizacyjno-modlitewne, które w Rzymie i w Polsce będą podejmowane przez młodzież i duszpasterzy w czasie trwania obrad Synodu Biskupów poświęconego młodzieży (od 3 do 28 października br.). W nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r., podkreślono wolę licznego udziału młodzieży polskiej i duże zainteresowanie młodych Polaków posługą wolontariatu podczas spotkania z Papieżem Franciszkiem w Panamie.
 2. Biskupi łączą się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi uczestnikami Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie. Jednocześnie podkreślają, że duszpasterstwo rodzin stanowi priorytet posługi Kościoła katolickiego w Polsce. Szczególnym wyzwaniem jest przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. Biskupi przypominają o konieczności towarzyszenia, zarówno osobom żyjącym w sakramentalnych związkach, jak również i tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji małżeńskiej.
 3. Z wdzięcznością i powagą biskupi przyjęli list papieża Franciszka do Ludu Bożego, który jest odpowiedzią na doniesienia o cierpieniu osób małoletnich z powodu ich wykorzystywania seksualnego popełnianego przez niektórych duchownych. Papież Franciszek napisał m.in: „Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia”. W tym duchu, biskupi potwierdzają zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem. Podkreślają jednocześnie konieczność troski o ofiary oraz potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom. W odpowiedzi na wezwanie papieża do konkretnych działań, Rada Biskupów Diecezjalnych postanowiła, aby zgodnie z wcześniejszymi Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, podjąć na szeroką skalę program prewencji w diecezjach.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.