Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

 Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczny. Trwa cztery niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do Narodzin Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia.

Historia Adwentu

Słowo "adwent" pochodzi od łac. advenio - przychodzić (gr. epifaneia, parusia - przyjście, objawienie). Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. W tym to dniu w cywilnym kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężonego (co za aluzja do narodzin Chrystusa!) Pewne jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego.

Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia - adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia (dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego). Biskupi proponowali należyte przygotowanie do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech.

W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap. Grzegorza Wielkiego - już cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza acetycznym przygotowaniem do Bożego Narodzenia; charakter eschatologiczny; czyli przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji adwentowej: "on przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy"

8 grudnia
Niepokalane Poczęcie
Francisco de Zurbaran: Niepokalana MaryjaNajświętszej Maryi Panny
 
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i
winnym herezji.

To już pierwsza niedziela Adwentu. Początek roku liturgicznego, zwanego także Rokiem kościelnym. Kolejny już raz Bóg daje nam łaskę przeżywani z wiarą, nadzieją i miłością tego świętego czasu. Adwent to tęsknota, oczekiwanie z nadzieją, to prostowanie ścieżek ziemskiego życia. Na naszych ustach i w sercu będą rozbrzmiewać w najbliższym czasie słowa adwentowej pieśni: „ Niebiosa rosę spuście nam z góry. Sprawiedliwego wylejcie chmury”. Jaką wartość i jaki sens miało by nasze życie ziemskie bez Chrystusa? Ojciec święty Paweł II przypomina nam dzisiaj na progu Adwentu: „Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”. Czy wierzysz tym słowom? Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu prosi nas: „Odrzućmy uczynki ciemności! Żyjmy przyzwoicie. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości”. Natomiast święty Mateusz w Ewangelii przypomina nam: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. Nasze ziemskie życie jest więc, powinno być - czuwaniem i oczekiwaniem. Zechciejmy o tym zawsze pamiętać! Pod koniec ziemskiego życia będziemy sądzeni nie z naszych majętności, statusu społecznego, wyglądu ale z naszej miłości do Boga i ludzi, z każdego naszego uczynku: dobrego i  złego. Każdy dobry uczynek zbliża nas do wiecznej nagrody - do Nieba, natomiast zły uczynek  oddala nas od Boga a zbliża do szatana. By właściwie, radośnie, owocnie i pięknie przeżyć Święta Bożego Narodzenia, zechciejmy najpierw na progu Adwentu postanowić sobie: więcej będę się modlił, postaram się choć kilka razy uczestniczyć w śpiewie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP i we Mszy świętej „Roratniej”, nie opuszczę niedzielnej Mszy świętej, pojednam się z moim Bogiem w spowiedzi świętej, więcej będę wykonywał dobrych uczynków, przyjmę dobrowolne umartwienia i wyrzeczenia. Tak jak dla ciała potrzebujemy codziennego pokarmu, tak dla naszego ducha potrzebujemy Boga - życia według Dekalogu i Ewangelii

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.