Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Jak przeżyć ziemskie życie,  by być szczęśliwym, by innym było dobrze ze mną a nade wszystko bym zawsze wypełniał wolę Bożą? Dzisiejszy świat proponuje przeróżne drogowskazy życia. Są to jednak propozycje życia bez Boga, religii i Kościoła. „Róbta co chceta”. Gender, wychowanie bez  stresów, hedonizm, liberalizm, konformizm  i t. d.  Popatrzmy na te dzieci, na tą młodzież, którzy żyją według powyższych zasad. Czy oni są szczęśliwi i zadowoleni z życia? Ojciec święty Jan Paweł II prosił nas: „wymagajcie od siebie, choćby nikt już od was nie wymagał”. Wymagać najpierw od siebie, później od innych. Wzruszające i pouczające są słowa „Człowieka z La Manchy - Śnić sen”: „Iść w bój w imię cierpień i krzywd i nieść ciężar swój ponad siły. Iść tam, gdzie nie dotarłby nikt i wciąż, aby sięgnąć do gwiazd.  Wciąż iść, aby sięgnąć do gwiazd”. Każdy człowiek jest osobą, istotą fizyczno - duchową. Mamy więc być zatroskani nie tylko o nasze ciało lecz również i przede wszystkim o  naszego ducha.  Dzisiejszy człowiek zapomina o swoim wewnętrznym rozwoju, wzrastaniu i ubogacaniu swojego ducha. Dlatego tyle sfrustrowanych dzieci, młodzieży i dorosłych. Alkohol, narkotyki, sex, pornografia, horoskopy, wróżby, talizmany - to domena zniechęconych dzieci, młodzieży, również i dorosłych. To wszystko jednak na dłuższą metę nie zapewni nam szczęścia i nie przyniesie radości i pokoju. Tylko prawidłowy rozwój ducha rodzi w naszym życiu, sercu prawdziwą: radość, szczęście i pokój. Być zadowolonym, szczęśliwym w życiu. To jest nasze zadanie i powołanie.

24 sierpnia
Święty Bartłomiej, ApostołŚwięty Bartłomiej

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów.
W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i Marek) używają nazwy pierwszej, natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak według krytyki biblijnej i tradycji chodzi w tym wypadku o jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako o Apostole (J 1, 35-51; 21, 2). Ponadto akcentuje wyraźnie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem Apostołem, a synoptycy umieszczają Bartłomieja zawsze właśnie przy Filipie w katalogach Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14). Co więcej, są oni nawet wymienieni ze spójnikiem "i": "Filip i Bartłomiej".
Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co "syn Tolmaja". Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co "Bóg dał" - byłby więc odpowiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja).

Eugeniusz Kazimirowski, Jezu ufam Tobie, 1934

Kościół Bożego Miłosierdzia w Krakowie z obrazem Jezu ufam Tobie Stanisława Batowskiego z lewej strony prezbiterium

Jezu, ufam Tobie – tytuł obrazów przedstawiających Jezusa Chrystusa. Obraz ten występuje też pod nazwami Obraz Jezusa Miłosiernego oraz Obraz Miłosierdzia Bożego. Pierwszy obraz namalował Eugeniusz Kazimirowski w 1934, jednak bardziej znaną wersją jest obraz Adolfa Hyły z 1944 r.

Opis i symbolika

Na obrazie przedstawiony jest Jezus ubrany w białą szatę. Stojąc, unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa, lewą ręką wskazuje na swoje serce, z którego wychodzą promienie: jasny blady i czerwony. Ten pierwszy symbolizuje wodę usprawiedliwiającą duszę, czerwony zaś to krew, która jest życiem dusz (obie miały wytrysnąć z przebitego na krzyżu boku Jezusa). Natomiast, niektórzy sądzą, że promienie wyglądają jak flaga Polski.

Powstanie obrazu

Pierwszy obraz

Pierwszy obraz został namalowany według projektu siostry Faustyny Kowalskiej i dzięki pomocy księdza Michała Sopoćki. Według Dzienniczka siostry Faustyny, Jezus objawił się jej 22 lutego 1931 roku w celi płockiego klasztoru w tej właśnie postaci, nakazał namalować obraz i obiecał, że dusza, która będzie czcić ten obraz, nie zginie. Obiecał też duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa.

Autorem pierwszego obrazu był malarz Eugeniusz Kazimirowski, prace nad nim trwały od stycznia do czerwca 1934 roku. Po raz pierwszy został pokazany wiernym w 1935 w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w dniu Święta Miłosierdzia Bożego w Ostrej Bramie w Wilnie. Obraz nie spodobał się Faustynie, gdyż nie odpowiadał pięknu jej wizji Jezusa. Jezus miał jej wówczas odpowiedzieć, że Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej....

Znalezione obrazy dla zapytania artykuły szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku w dniach od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r.
organizuje zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci  będących w trudnej sytuacji materialnej.
Wszystkie osoby dobrej woli, które chcą wziąć udział w tej akcji, prosimy
o składanie artykułów szkolnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 (II budynek Urzędu Gminy w Lutomiersku).

W razie pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Lutomiersku (pokój nr 7, 8, 9, 10).

Godziny pracy:
poniedziałek-7.30-16.30

wtorek-czwartek: 7.30-15.30

piątek: 7.30-14.30
Tel. 43 677 50 11 wew. 139, 211, 212, 213.             
Z góry dziękujemy za wsparcie!

Znalezione obrazy dla zapytania 100 lecie objawień fatimskichW 2017 r. obchodzimy 100. rocznicę „pierwszej wizyty złożonej w Fatimie przez Panią przybyłą z Nieba”. W ramach przygotowań do tego jubileuszu trwa Wielka Nowenna Fatimska, zapoczątkowana 13 maja 2009 r. Każdy rok nowenny ma swoje programowe hasło, nawiązujące do treści orędzia fatimskiego. W 2012 r. są to słowa: „Nie żyjemy dla siebie”, zwracające uwagę na konieczność wynagradzania Bogu za grzechy świata. - Mając na uwadze realizację słów Maryi wypowiedzianych w Fatimie, warto przypomnieć, że w 1939 r. s. Łucja pisała do Ojca Świętego Piusa XII, iż gdyby ludzie włożyli więcej wysiłku w propagowanie i przyjęcie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, mogłoby nie być II wojny światowej - zaznaczył w wypowiedzi dla „Niedzieli” ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem na Krzeptówkach, koordynującego przebieg Wielkiej Nowenny Fatimskiej. - Każdy z nas powinien stać się świadkiem orędzia fatimskiego przez osobiste praktykowanie i wypełnienie apelu, jaki Matka Boża skierowała do świata w Fatimie. A przypomniała nam i pouczyła nas, iż Bóg pragnie ratować grzeszników, świat i Kościół przez nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca - mówi dyrektor Sekretariatu Fatimskiego. Jego zdaniem, wezwanie Matki Bożej pozostaje w dalszym ciągu aktualne i czeka na odpowiedź, wyrażoną zadośćuczynieniem za innych, zwłaszcza za zatwardziałych grzeszników. Aby świat ocalić, potrzebna jest wiedza o objawieniach Matki Bożej w Fatimie i wiara w nadprzyrodzoną moc tych objawień.
Każdy z nas może się włączyć w dowolnym czasie w Wielką Nowennę Fatimską przez codzienny Różaniec, ofiarę daną z miłością i uległością wobec woli Bożej, a także przez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i świadome poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Informacje na temat nowenny można uzyskać na stronie: www.sekretariatfatimski.pl.

  

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,