Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Już za tydzień w naszej Wspólnocie parafialnej I Komunia święta dzieci. Oczekiwały One wraz ze swymi bliskimi na tą Uroczystość dość długo, wyjątkowo inaczej, w cieniu pandemii koronawirusa. Białoruś i walka o demokrację. „Ludzie nie będą pamiętać tych setek razy , kiedy im pomogłeś. Zapamiętają jedynie ten jeden jedyny raz, kiedy nie mogłeś im pomóc”. Nie zniechęcajmy się jednak. Miejmy zawsze w swoim sercu słowa: „cokolwiek chcesz, by  ci ludzie czynili, ty im najpierw to czyń”. „Wśród licznych dróg człowieczych jedna jest tylko prawdziwa. Niełatwa to będzie wędrówka, nie będzie usłana różami.
Dojdziemy do celu na pewno, gdy Bóg będzie szedł z nami”. Tylko Bóg wskazuje nam właściwą drogę przez ziemskie życie. To On pozostawił nam najpiękniejszy drogowskaz ziemskiego życia: Dekalog i Ewangelia. Wszystko w ziemskim życiu co piękne, prawdziwe, co nadaje naszemu życiu właściwą wartość, odpowiedni cel i prawdziwy sens, musi być okupione trudem, wyrzeczeniem, umartwieniem, krzyżem. Dlatego Jezus nieustannie przypomina nam: „jeśli chcesz iść za Mną weź krzyż swojej codzienności”. Krzyż przez zawistnych, zakłamanych, oszczerczych, plotkarskich i podłych ludziach. Krzyż w bogatych, którym ciągle jest mało. Nigdy nie powiedzą wystarczy. Być prawdziwym chrześcijaninem - to dobrem i miłością zwyciężać ludzkie zło i nienawiść. Szwajcarski poeta i kaznodzieja tak mówił: „Człowiek, który nigdy nie wybaczył swojemu wrogowi, to ominęło go jedno z najpiękniejszych doświadczeń życiowych”. A zatem wybaczenie może stać się jednym z najpiękniejszych przeżyć, najpiękniejszą historią naszego życia.

 
15 września
Najświętsza Maryja Panna Bolesna

"Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35).

Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem boleści Tymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września - Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je "Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci". Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.
Drugie święto ma nieco inny charakter. Czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać serwici. Od roku 1667 zaczęło się ono rozszerzać na niektóre diecezje. Pius VII w roku 1814 rozszerzył je na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież św. Pius X ustalił je na 15 września. W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Już stary mszał krakowski z 1484 r. zawiera Mszę De tribulatione Beatae Virginis oraz drugą: De quinque doloribus B. M. Virginis. Również mszały wrocławski z 1512 roku i poznański z 1555 zawierają te Msze.
Oba święta są paralelne do świąt Męki Pańskiej, są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem. Pierwsze bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego. Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła pierwsze święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,