Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 

Prawda o WniebowzięcWniebowzięcie Maryiiu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:

"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105)
 Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował.
Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał do tego święta wigilię i oktawę.
Z pism św. Grzegorza z Tours (+ 594) dowiadujemy się, że w Galii istniało to święto już w VI w. Obchodzono je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to święto, używanym wówczas w Galii, czytamy, że jest to "jedyna tajemnica, jaka się stała dla ludzi - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny". W prefacji zaś znajdujemy słowa: "Tę, która nic ziemskiego za życia nie zaznała, słusznie nie trzyma w zamknięciu skała grobowa".

Miesiąc sierpień jest szczególnym czasem dla naszej Ojczyzny, dla każdego Polaka, który prawdziwie kocha Boga i stara się zawsze kroczyć Jego drogami. Niezliczone rzesze wiernych w upalne dni podąża pieszo, na rowerach, samochodami, autokarami na Jasną Górę, do naszej Matki i Królowej. Do naszej Matki przyjeżdżają pielgrzymi niemal ze wszystkich krajów świata. Niezwykłe miejsce na polskiej ziemi. Rolnicy kończą tegoroczne żniwa, które przez susze nie przyniosą ich oczekiwanych owoców. Dobrze, że rząd śpieszy im z materialną pomocą. My również w najbliższą środę - w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w naszej Wspólnocie będziemy dziękować Bogu za tegoroczne owoce ziemi - plony, które mamy przede wszystkim dzięki Bożej dobroci i hojności. Czy naprawdę jesteśmy Bogu za wszystko wdzięczni? A my już trzecią niedzielę czytamy w Ewangelii o tym, jak Jezus zgromadził wokół siebie wielki tłum ludzi, nauczał ich, a gdy byli zmęczeni i głodni, nakarmił ich cudownie rozmnażając chleb. Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o duchowym głodzie każdego człowieka, który jedynie Eucharystia czyli Komunia święta może zaspokoić. „Zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Jeżeli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Czy naprawdę wierzysz tak mocno tym słowom Jezusa? On naprawdę zawsze troszczy się o każdego z nas! To On sprawia, że mamy pokarm dla naszego ciała. To On nam dzisiaj również przypomina, że pokarmem dla naszego ducha jest Jego uwielbione i zmartwychwstałe Ciało ukryte w Komunii świętej pod postacią konsekrowanego Chleba i Wina.

Dzisiaj Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Tradycyjnie przynosimy do kościoła pierwsze owoce tego lata: kłosy zbóż, warzywa i owoce, kwiaty i zioła. Przynosimy je dla Tej, którą modlitwa błogosławieństwa nazywa najdoskonalszym owocem ziemi - Matką Bożą Zielną. 15 sierpnia - to szczególny dzień potrójnego w naszej Ojczyźnie święta. Historia świata przepełniona jest znakami czasu. Dla Polaków takim czytelnym znakiem jest zbieżność święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze wspaniałym zwycięstwem Polski nad Rosją Sowiecką w 1920 roku - nazywanym „Cudem nad Wisłą”. Kolejnym znakiem jest fakt ustanowienia w tym dniu Święta Wojska Polskiego.
Czy my - Polacy, choć jesteśmy tak bardzo tradycyjnie „maryjni„, zdajemy sobie sprawę z tego, jak mocno Kościół wiąże osobę Matki Bożej z historią naszej Ojczyzny, i jak sama Matka Boża osobiście wchodzi w tę historię?. Tego osobistego wkroczenia Matki Bożej w polskie dzieje, doświadczyliśmy w 1920 roku. Apokaliptyczny „smok ognisty” - sowiecka Rosja zamierzał pożreć Polskę, dopiero co narodzoną na nowo po mrocznych latach zaborów.
4 lipca 1920 roku pod bolszewickim hasłem Lenina „Naprzód na Zachód! Przez trupa Polski do serca Europy!” - rozpoczęła się wielka ofensywa bolszewicka na całym Froncie Zachodnim - od granicy z Łotwą aż do błot poleskich. Historycznym dokumentem jest rozkaz marszałka Tuchaczewskiego do podległych mu wojsk. „Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na Zachód! Wybiła godzina natarcia. Na Wilno, Mińsk i Warszawę! Naprzód Marsz!”

http://mbf.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2017/06/wakacje.jpg

Lipiec i sierpień są miesiącami, w których dzieci, młodzież szkół średnich i studenci mają wakacje. Także większość ludzi pracy w tym okresie chętnie udaje się na urlopy. Nie wszyscy jednak mogą korzystać z letniego wypoczynku. Wielu musi pozostać przy swoich stanowiskach pracy, a należny im wypoczynek przełożyć na inny okres. Wypoczynek jest potrzebny każdemu i nie tylko ten na co dzień, ale także przez dłuższy okres czasu, czyli potrzebne są urlopy i wakacje. Trzeba wypocząć od pracy, żeby zregenerować siły i odprężyć się fizycznie; od studiowania i uczenia się, żeby po wakacjach zabrać się do nauki z nowym zapałem i energią.Wypoczynek powinien być jakimś kontrastem w stosunku do pracy. Pracownik umysłowy potrzebuje odprężenia w sferze umysłu, a więcej ruchu, więcej aktywności fizycznej. Pracownik fizyczny winien odprężyć swoje ciało a zarazem wysilić umysł. Wypoczynek nie może być równoznaczny z bezczynnością. W tym okresie powinny być uprawiane niezbyt męczące sporty, urządzane wycieczki, a pozostały wolny czas wykorzystywany na rozrywki kulturalne i umysłowe, a także dostatecznie długi, krzepiący sen. Powoduje to uspokojenie układu nerwowego, znosi uczucie znużenia, a w następstwie, po powrocie z wczasów, ułatwia pracę umysłową. Są jednak rzeczy, od których nie może być ani urlopu ani wakacji. Stare polskie przysłowie mówi, że nie ma wakacji w szkole życia. Nie ma ich także od Pana Boga. Jeśli celem naszego życia jest zbawienie, to Bóg jest dla nas najważniejszy, jest całym naszym życiem. Jesteśmy z Nim w każdych okolicznościach i nie można sobie pozwolić na to, aby przez dwa tygodnie (albo dłużej) żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Skoro nie można wziąć urlopu od Pana Boga, to tym samym nie można zrobić sobie wolnego od modlitwy.

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,