Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Zwiastowanie - Fra Angelico
25 marca
Zwiastowanie Pańskie

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.
Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu między 530 a 550 r. Święto w Konstantynopolu potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w I połowie VII w.

To już III Niedziela tegorocznego Wielkiego Postu. Za dwa tygodnie rozpoczniemy w naszej Wspólnocie parafialnej czterodniowe Rekolekcje wielkopostne. Czy rzeczywiście ten święty czas dany nam kolejny raz przez Boga jest dla nas trudem nawrócenia, przemiany serca i naszego życia? Może się nawet nad tym nie zastanawiamy? Przez ten miniony rok tak wielu naszych bliskich, znajomych już od nas odeszło. Oni już nie doczekali obecnego czasu łaski. Może dziś stajemy ze świadomością, że od ostatniego Wielkiego Postu wcale nie staliśmy się lepszymi ludźmi. Nie widać u nas poprawy życia po kolejnej spowiedzi, w której powtarzamy wciąż te same grzechy. Po co zatem jeszcze żyjemy na tym świecie? Dlatego, że Bóg liczy wciąż na naszą poprawę. Wielki Post - to dla nas kolejna możliwość żalu i skruchy, abyśmy mogli cieszyć się życiem w pełni. I kiedy w tym czasie pochylamy się w nabożeństwach nad męką naszego Pana Jezusa Chrystusa, to musimy sobie uświadomić, że „Bóg pragnie dotrzeć do każdego grzesznika, który odszedł najdalej, tam właśnie, gdzie się zagubił i od Niego oddalił. Robi to z nadzieją, że zdoła poruszyć zatwardziałe serce”. On nieustannie prosi: „wróć synu, wróć córko z daleka ja wciąż na ciebie czekam, by ci przebaczyć i przygarnąć cię do mojego serca”. Czy słyszysz to wołanie?

Od lat w Mozambiku i Angoli - praktycznie bezkarnie- urządza się polowania na dzieci, aby z nich „wycinać” wątrobę, nerki, szpik kostny czy inne organy i tkanki potrzebne do przeszczepów dla ludzi żyjących w bogatych krajach północy, a później tak “spreparowane” dzieci beztrosko porzuca się w buszu, aby się wykrwawiły? Życie dzieci bogatych ratuje się uśmiercając w bestialski sposób dzieci najuboższe. Katolicka siostra misjonarka, która poinformowała o tym zdumione media zginęła w tajemniczych okolicznościach. Proceder jest praktycznie bezkarnie rozwijany za cichym przyzwoleniem miejscowych władz i na zapotrzebowanie wielkich, renomowanych klinik w USA, Szwajcarii, Francji i Brazylii. Chociaż w Brazylii spada ostatnio zapotrzebowanie na “afrykańskie” przeszczepy, gdyż miejscowe, południowoamerykańskie gangi już wyspecjalizowały się w “łapankach” na miejscowe dzieci. Inną formą handlu żywym towarem jest oficjalna adopcja dzieci z ubogich krajów, takich jak kraje afrykańskie, Indie, Indonezja czy Bhutan przez rodziny, które mają chore dziecko. To adoptowane dziecko jest później całkowicie legalnie używane jako dawca przeszczepów dla swojego, chorego. Biczowanie, jakie mieliśmy okazję oglądać w filmie “Pasja” było niesamowitą torturą, tym bardziej okrutną i perwersyjną, że zadaną z wyrafinowaniem i bestialstwem. Żołnierze wszystkich armii świata i wszystkich czasów umieją się zabawiać w wyrafinowany sposób i dziką przyjemność sprawia im widok lejącej się, ludzkiej krwi. W zamyśle Piłata miało ono “zmiękczyć” zatwardziałe serca pospólstwa, a skrwawiony strzęp ludzkiego ciała miał wzbudzić litość w tłumach i wyjednać ułaskawienie dla Jezusa, ale w rzeczywistości biczowanie było etapem wstępnym ostatecznej kary i “zmiękczyło” raczej skazańca. Ukazany w filmie sadyzm oprawców nie jest przesadzony, jeśli przypomnimy sobie wybryki żołdaków różnych kultur, cywilizacji i okresów historycznych.


Znalezione obrazy dla zapytania droga krzyżowa„W drodze z cierpiącym Zbawicielem” U nas Droga Krzyżowa w piątki marca - godz. 16:15; w piątki kwietnia - godz. 17:15. Zapraszamy !!!Nasi przodkowie już wiele stuleci temu starali się stworzyć taki rodzaj nabożeństwa, które pozwoliłoby im szczególnie głęboko przeżywać Mękę Zbawiciela. Tak powstała Droga Krzyżowa. Mniej więcej 800-900 lat temu na zachodzie Europy, a nieco później u nas, pobożność chrześcijan zaczęła się zmieniać. Dawniej więcej mówiono o potędze Boga, nawet jeśli przedstawiano Go na krzyżu, to nie cierpiącego, lecz triumfującego. Wynikało to z rywalizacji chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu z kultami pogańskimi. Księża chcieli przekonać swoich nowych wiernych, że Bóg, w którego uwierzyli jest potężniejszy od bożków, w których wierzyli ich dziadowie. Potem dopiero ludzie zaczęli dostrzegać właściwy wymiar Ofiary Chrystusa. I zapragnęli Ją zrozumieć i przeżyć...Nabożeństwo upadków Jezusa Wielkim przeżyciem dla Europejczyków okazało się poznanie miejsc Męki Pańskiej podczas wypraw krzyżowych. Dwa posługujące ludziom w miastach nowo utworzone zakony – franciszkanie i dominikanie, zaczęli wówczas organizować tzw. nabożeństwa upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie, w I połowie XIV wieku, przejęli opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi rozwinął się kult "dróg", czyli przejścia Chrystusa z pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na Golgotę, gdzie został wykonany. Z połączenia tych dwóch nabożeństw powstały stacje Drogi Krzyżowej. Nazwę wprowadził w 1458 roku W. Wey.

GORZKIE ŻALE - PONAD 300 lat, A CIĄGLE AKTUALNE…                                                             

Znalezione obrazy dla zapytania gorzkie żaleU nas Gorzkie Żale w każdą niedzielę marca - godz. 16:15; w każdą niedzielę kwietnia - godz. 17:15. Zapraszamy !!!
Gorzkie żale to nabożeństwo pasyjne. Modlitwa, podczas której rozważana jest męka Chrystusa. Początki Gorzkich żali sięgają baroku - okresu, w którym bujnie rozwija się literatura mistyczna. Nabożeństwa do Męki Pańskiej stają się wówczas szczególnie popularne. Budzą silne emocje, a przez to ułatwiają i wzbogacają modlitwę, a także zachęcają do naśladowania Jezusa. Historia powstania Gorzkich żali to koniec XVII i pierwsza połowa XVIII wieku. Wtedy to warszawscy mieszczanie i magnateria, organizowali się w grupach modlitewnych tzw. bractwach nabożnych. Do najsłynniejszych i najliczniejszych takich grup w stolicy należało Bractwo Różańcowe przy kościele Dominikanów oraz Bractwo św. Rocha przy kościele Księży Misjonarzy Świętego Krzyża. Oprócz działalności charytatywnej członkowie bractw organizowali wspólne modlitwy, procesje. Zadaniem członków Bractwa św. Rocha było zwłaszcza szerzenie nabożeństwa do Męki Pańskiej. I tu pomimo pobożnościowego charakteru samego Bractwa pojawia się sensacyjny wątek… A mianowicie powstał konflikt między bractwami o pierwszeństwo w organizowaniu procesji pasyjnych, który to przyczynił się do powstania nabożeństwa Gorzkich żali. Doszło do tego, że przełożony Księży Misjonarzy - ks. Michał Tarło zakazał członkom Bractwa św. Rocha udziału w procesjach pasyjnych.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.