Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Kolejny raz w naszym życiu przeżywamy w naszej Wspólnocie parafialnej odpust ku czci MB Szkaplerznej z Góry Karmel - głównej naszej Patronki. W naszej Ojczyźnie dzisiaj wybieramy prezydenta. Nam katolikom zależy zapewne, by prezydentem naszej Ojczyzny był wierzący i praktykujący katolik. Polska przez wieki była zawsze wierna Bogu. Tradycja jest rzeczą świętą. Historia jest nauczycielką życia. Prymas kardynał Wyszyński często powtarzał kocham Polskę bardziej niż własne serce. A Ojciec święty Jan Paweł II mówił:

„Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia”. Wołał mocnym głosem. „Ojczyzna jest moją Matką, ta ziemia jest moją Matką. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, bardzo trudno odbudować”. W tym naszym trudnym dziś. W tym podziale Polaków. W tej nienawiści i wrogości dla siebie zechciejmy spojrzeć z wiarą i miłością na naszą Patronkę. Spójrzmy na naszą Matkę poprzez dzisiejszą liturgię Słowa. Dwa wzniesienia w Ziemi Świętej Góra Karmel i Góra Kalwaria. Na pierwszym planie - na kartach Starego Testamentu, widoczna jest góra Karmel, natomiast z ewangelicznej głębi zapisu Janowego wyłania się góra Kalwaria. W Biblii góra jest zawsze miejscem szczególnych spotkań człowieka z Bogiem, obszarem doświadczenia Jego bliskości i Jego chwały.

Matka Boża Szkaplerzna z Góry Karmel

Daj się Jej otulić - wroclaw.gosc.pl16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dzień ten nazywany jest często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeństwem szkaplerza. Historia szkaplerza karmelitańskiego sięga XII w. Duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili życie modlitwy na Górze Karmel w Palestynie. Nazywali się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy. Kościół uznał ich regułę życia i dał prawny początek Zakonowi Karmelitów, który promieniował przykładem świętości w nowym dla siebie środowisku, ale nie uniknął też określonych trudności. Wtedy odznaczający się świętością generał zakonu, angielski karmelita św. Szymon Stock, zmobilizował swoich braci i zawierzając się Maryi, prosił Ją o pomoc. Jak podają kroniki, gdy modlił się słowami antyfony Flos Carmeli ( Kwiecie Karmelu) w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. ukazała mu się Maryja w otoczeniu aniołów i wskazując na szkaplerz, powiedziała: "Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Nabożeństwo szkaplerzne, praktykowane początkowo tylko we wspólnotach karmelitańskich, bardzo szybko rozpowszechniło się wśród ludzi świeckich i duchowieństwa. Do nabożeństwa szkaplerznego przywiązane są przywileje uznane przez Kościół jako objawione przez Maryję; - noszącym szkaplerz Maryja zapewniła opiekę w trudach i niebezpieczeństwach życia zarówno względem duszy, jak i ciała; - w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wieczne  - każdy, kto nosi szkaplerz, jest złączony z Zakonem Karmelitańskim ma udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (objęty jest intencjami Mszy św., komunii św., umartwień, postów, modlitw itp.). Z końcem XV w. do powyższych łask dołączono tzw. przywilej sobotni oparty na objawieniu, jakie miał mieć papież Jan XXII. Maryja obiecała przez niego, że każdy noszący szkaplerz i zachowujący czystość według swego stanu zostanie uwolniony z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci. Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – PARAFIA NAD ...
Każdy, kto chciałby przyjąć i nosić szatę Maryi, niech czuje się zaproszony na comiesięczne skupienie Bractwa Szkaplerza w Sanktuarium Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie ( os. Słoneczne). Każdego 16. dnia miesiąca wspólnotowa adoracja od godz. 17.00, Różaniec i o godz. 18.00 Msza św., podczas której jest możliwość przyjęcia szkaplerza św. 16 lipca, z okazji wspomnienia Matki Bożej Szkaplerznej, miało miejsce wspólne dziękczynienie noszących szkaplerz, składane Maryi w Jej sanktuarium za nieustanną opiekę nad nami

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,