Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

„ Nie zostawię was sierotami” - zapewnia Jezus swoich uczniów przed swoim Wniebowstąpieniem a za ich pośrednictwem również każdego z nas. „Idę przygotować wam miejsce”, „w Domu Ojca mego jest mieszkań wiele” - to również słowa Jezusa przed udaniem się do Domu Ojca. Święty Paweł w 1 Kor pisze: „ani oko nie widziało, ani ucho nie  słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć jak wielkie, cudowne mieszkania przygotował Bóg w Niebie dla tych, którzy Go kochają prawdziwie na ziemi”. Jak jest dzisiaj w czasie pandemii koronawirusa z twoją wiarą w życie wieczne? Może wątpisz, może trudno ci wyobrazić sobie wieczność. Zapewne każdemu z nas ludzkim rozumem przybliżyć sobie tajemnice wieczności nie jest prosto ani łatwo. Czy naprawdę wierzysz, że życie ludzkie z chwilą śmierci jedynie się zmienia ale się nie kończy? Wierzymy i ufamy ludziom. Ostatnio można było obejrzeć dwa filmy: „Zabawa w chowanego” i „Nic się nie stało”. Wynika z nich, że każdy człowiek jest słaby i grzeszny nie tylko kapłan. Jakże często widzimy drzazgę w oku drugiego człowieka a we własnym nie dostrzegamy belki. Czy w taki więc sposób zasługujemy na niebo czy raczej na piekło? Odpowiedz sobie we własnym sercu. Łatwo jest krytykować, posądzać drugiego a siebie fałszywie usprawiedliwiać. Jak trudno jest nam zaufać i zawierzyć Bogu. Wszechmocny, nieogarniony Bóg stworzył Wszechświat. Na swój obraz i podobieństwo stworzył pierwszych ludzi. Obdarzył i obdarza każdego człowieka życiem czyli duszą nieśmiertelną. Bóg Ojciec posłał na świat Jezusa Chrystusa. To właśnie Jezus ukazał nam prawdziwą drogę przez ziemskie życia. Sam stał się dla nas Drogą, Prawdą i Życiem.

       
Wniebowstąpienie Pańskie
Perugino: Wniebowstąpienie Chrystusa
Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).
Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,