Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Cały świat, ten piękny, wakacyjny, urlopowy jest pełen śladów Boga. Każda rzecz zawiera Jego myśl. Spójrz w oczy dziecka, a one potwierdzą ci to wszystko. Dlaczego więc tak wielu ludzi, żyje tak jakby Boga nie było? Spójrzmy chociażby na ostatnie anomalie pogodowe. Włochy, Grecja również i w naszej Ojczyźnie ostatnio nie są nam obce. Któż więc jest w tym Wszechświecie jego Stwórcą i Rządcą. Gdyby Bóg zechciał, w jednej sekundzie przestali byśmy wszyscy istnieć. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Dzisiejszy świat z jednej strony tak rozwinięty w przeróżnych dziedzinach, a z drugiej strony świat niosący tak wiele zagrożeń dla ludzkiego istnienia: kataklizmy pogodowe, wojny, terroryzm, konflikty. Taki jest ten wielki świat. A jaki jest ten mały świat, w którym przyszło nam żyć i pracować: świat naszych rodzin, naszej pracy? Czy ten świat jest wolny od zagrożeń? Ciężka i długotrwała choroba, brak pracy, brak życzliwości, a nawet wrogość innych osób mogą w ostateczności prowadzić człowieka do załamania. Dziecko, młodzieniec powinny być wychowywane w trzech uzupełniających się wspólnotach: rodzina, Kościół i szkoła. Nie da się prawidłowo wychować dziecka, młodzieńca bez Kościoła i religii. Tak często podkreślam tą oczywistą prawdę: nie ma piękniejszego, bardziej prawdziwego drogowskazu życia dla dziecka, młodzieńca, dorosłego od Dekalogu i Ewangelii. Dlaczego więc w wielu rodzinach, szkole nie ma miejsca dla Boga. Tylko Bóg może uchronić nas dzisiaj od wszelkiego zła. Współczesny człowiek jest narażony na wiele pokus. Świat nastawiony na materializm, konsumpcjonizm, skrajny indywidualizm skłania do układania sobie życia bez oglądania się na Boga, na Jego przykazania, na Jego wolę.

16 lipca
Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel
Szkaplerz karmelitański

Znalezione obrazy dla zapytania szymon stockDzisiejsze wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII wieku po Chrystusie do Europy przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na Karmelu. Również w Europie spotykali się z niechęcią. Jednakże Stolica Apostolska, doceniając wyrzeczenia i umartwienia, jakie podejmowali zakonnicy, ułatwiała zakładanie nowych klasztorów.Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:
Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. W XIV wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę "Jej zakon" karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Cały szereg papieży wypowiedziało się z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo licznymi odpustami. Wydali oni około 40 encyklik i innych pism urzędowych w tej sprawie.
Do spopularyzowania szkaplerza karmelitańskiego przyczyniło się przekonanie, że należących do bractwa szkaplerza Maryja wybawi z płomieni czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Tę wiarę po części potwierdzili papieże swoim najwyższym autorytetem namiestników Chrystusa. Takie orzeczenie wydał jako pierwszy Paweł V 29 czerwca 1609 r., Benedykt XIV je powtórzył (+ 1758). Podobnie wypowiedział się papież Pius XII w liście do przełożonych Karmelu z okazji 700-lecia szkaplerza. Nie ma jednak ani jednego aktu urzędowego Stolicy Apostolskiej, który oficjalnie i w pełni aprobowałby ten przywilej. O przywileju sobotnim milczą najstarsze źródła karmelitańskie. Po raz pierwszy wiadomość o objawieniu szkaplerza pojawia się dopiero w roku 1430.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.