Wypominki

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Wypominki

Wypominki - 2019/2020 rok - godz. 08:40

Miłosierdziu Bożemu z prośbą o Niebo polećmy naszych Zmarłych:

- PAPIEŻY

- BISKUPÓW, SZCZEGÓLNIE Z NASZEJ ARCHIDIECEZJI

- KAPŁANÓW, ZWŁASZCZA TYCH, KTÓRZY PRACOWALI W TUTEJSZEJ PARAFII

- KSIĘŻY I BRACI SALEZJANÓW SPOCZYWAJĄCYCH NA  NASZYM CMENTARZU

- SIOSTRY URSZULANKI POGRZEBANE NA  CMENTARZU W KAZIMIERZU

- ZMARŁYCH FUNDATORÓW I DOBRODZIEJÓW NASZEGO KOŚCIOŁA

- CZŁONKÓW I CZŁONKINIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA Z TUTEJSZEJ WSPÓLNOTY  

- ZMARŁYCH PIELGRZYMÓW Z GRUPY SIOSTRY WACŁAWY

- TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY OCZEKUJĄ NASZEJ  MODLITEWNEJ POMOCY …

Ojcze nasz … Wieczny odpoczynek …

Módlmy się za naszych Zmarłych:

MARIANNĘ, TADEUSZA, HALINĘ, FRANCISZKA KOWALSKICH, ROZALIĘ I JÓZEFA GÓRECKICH, R. PAWLAKÓW, URBANIAKÓW, AUGUSTYNIAKÓW, CHMIELECKICH, DENARSKICH, JABŁOŃSKICH -- MARCINIAKÓW, BIELAKÓW --  ZMARŁYCH Z RODZINY SIOSTRY WACŁAWY -- TADEUSZA, IRENĘ ANDRZEJCZAKÓW -- HENRYKA, LESZKA KMIECIKÓW Z RODZICAMI, JÓZEFA, MARIANNĘ AGATÓW Z RODZICAMI -- ANNĘ, ANTONIEGO, ZOFIĘ, JÓZEFA CIEPŁUCH, MARIANA KOZŁOWSKIEGO -- AGNIESZKĘ SZCZEREPĘ, HENRYKA RÓŻYCKIEGO, R. KLISZOWSKICH, PIEKARSKICH -- HENRYKA ROGOZIŃSKIEGO Z RODZICAMI, FRANCISZKĘ, STANISŁAWA PACZKOWSKICH Z DZIEĆMI  I RODZICAMI -- JANINĘ GRZELCZAK, JANINĘ JUSZCZAK -- R. PAWŁOWSKCH, WIDERKIEWICZÓW, WIŚNIEWSKICH -- STANISŁAWĘ ANTONIEWSKĄ Z RODZINĄ -- R. SĘCZKOWSKICH, MARSZAŁÓW, WESOŁOWSKICH -- GRZEGORZA CYRULSKIEGO Z DZIADKAMI -- HELENĘ, STANISŁAWA MICHALAKÓW Z RODZICAMI, R. ŁAWIŃSKICH, CIEPŁUCH -- JANA, MARCINA ŁUCZAKÓW, TEŚCIÓW, R. LASOTÓW, WASIAKÓW -- ZOFIĘ, TADEUSZA SZKUDLARKÓW, JÓZEFĘ PLEBAŃSKĄ, JACKA NIEWIADOMSKIEGO -- TEODOZJĘ, STANISŁAWA, ANDRZEJA PACZKOWSKICH -- ZBYSŁAWA SZYMCZAKA Z RODZICAMI, JULIANNĘ, ZYGMUNTA DOBROSZ Z DZIEĆMI, ZENONĘ, WACŁAWA KRAKOWIAKÓW -- DANIELĘ, ANTONIEGO, KRZYSZTOFA CHMIELECKICH, ANTONINĘ, JÓZEFA WIADEREK,  HELENĘ ADRIANOWSKĄ, ZOFIĘ, JÓZEFA BOGUŚ Z DZIEĆMI -- JADWIGĘ, ROCHA GŁOWACKICH, HELENĘ, STANISŁAWA NOWACKICH -- R. RZĄDZIŃSKICH, SZKUDLARKÓW -- STEFANIĘ, FLORIANA, JÓZEFA SKĘPSKICH, ANNĘ, ANDRZEJA BUJNOWICZÓW Z DZIEĆMI, TOMASZA BUJNOWICZA, WACŁAWĘ GOGOLIŃSKĄ Z MĘŻEM -- WŁADYSŁAWA PAZDYKA, RUDOLFA I EMILA JOSZKO -- KRZYSZTOFA, PAWŁA, ANIELĘ, KAZIMIERZA KUBICKICH -- R. JANASÓW, KOWALSKICH, TERESĘ ADAMKIEWICZ -- FRANCISZKA BEDNARKA, WŁADYSŁAWĘ KSIĘŻOPOLSKĄ Z RODZINĄ -- JANINĘ, CZESŁAWA BŁASZCZYKÓW Z RODZICAMI -- HENRYKA RYBICKIEGO, R. MAGDZIARZY -- JÓZEFA, MARIANNĘ BŁASZCZYKÓW Z CÓRKĄ GENOWEFĄ, JÓZEFA, JANINĘ BURSKICH, R. GRZELCZAKÓW -- WŁADYSŁAWA, JULIĘ GATKA -- JANA, ANNĘ, JÓZEFA KOLASA, IRENĘ, JANA PRZYROWSKICH -- R. MAKSYM, PODSIADŁYCH -- BRONISŁAWA ZAKRZEWSKIEGO -- R. ZIELIŃSKICH, STĘPERSKICH, ZYGMUNTA ŁAPIŃSKIEGO, ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE –

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …                                                                      

Módlmy się za naszych Zmarłych:                                                                                                          

STEFANIĘ, JANA BŁOCH, ANNĘ, WŁODZIMIERZA SZULC Z RODZINĄ -- R. KOLIŃSKICH -- TOMASZA CYBULSKIEGO, WERONIKĘ, FELIKSA WIDERKIEWICZÓW, HELENĘ, JANA, ROMANA CYBULSKICH -- EDWARDA KUCINĘ, WERONIKĘ, WINCENTEGO SZKOBLÓW -- ROZALIĘ, STANISŁAWA KOWALIŃSKICH Z DZIEĆMI, STANISŁAWA KOSZTOWNEGO Z RODZICAMI, KAROLA PĘKAŁĘ Z RODZICAMI, MARIĘ, JANA IZDEBSKICH -- IRENĘ, STANISŁAWA ANDRZEJCZAKÓW, STEFANIĘ, MICHAŁA WAWRZYNIAKÓW -- WALDEMARA KRASZULE, JÓZEFĘ, MICHAŁA WAŻNY -- JÓZEFA, DOROTĘ KĄDZIELÓW Z DZIEĆMI, MICHAŁA, ZUZANNE, KAZIMIERZA, JÓZEFA PIETRZAKÓW, JANA WESOŁEGO, CZESŁAWĘ ROMANOWSKĄ -- TADEUSZA AUGUSTYNIAKA Z RODZICAMI, BRONISŁAWA, FRANCISZKĘ, KAZIMIERZA, HELENĘ WÓDKA -- STEFANIĘ, JÓZEFA PIETRZYKOWSKICH Z RODZINĄ, EUGENIĘ, TADEUSZA KRUŚ, ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE -- STEFANA JUSTYŃSKIEGO -- R. BOLIMOWSKICH, ANTONIEWICZÓW -- JANA BUJNOWICZA, JANA, STANISŁAWĘ BŁASZKIEWICZ -- R.WASILEWSKICH, MAGDZIARZY -- SKIERSKICH, WASIAKÓW -- MISIAKÓW, SZKUDLARKÓW, KŁOBUS -- OLSZÓWKÓW, CIEŚLIKÓW, JERRZEGO PEDRYCZA -- WENERSKICH, STEFANA WACŁAWKA, JÓZEFĘ TOMASZEWSKĄ -- JANA, HELENĘ, RYSZARDA NICZKAŁO -- ZOFIĘ, JANA KORALEWICZÓW -- HALINĘ, JANA ZBROŻYŃSKICH Z RODZICAMI -- JOLANTĘ JARMUŁOWICZ, MARIANA RZĄDZIŃSKIEGO -- R. MAGDZIARZY, KAZIMIERĘ, KAZIMIERZA KOZŁOWSKICH -- R. BUJNOWICZÓW, BINKOWSKICH -- TOMALAKÓW, FIGLÓW, MARIANA KAZIMIERCZAKA -- R. NOWACKICH, JANINE, STANISŁAWA WOSZCZAKÓW -- R. KANIÓW, BANASIAKÓW -- IĆKÓW, GOMULSKICH -- ZBIGNIEWA, JANINĘ, MIECZYSŁAWA OPARA, JANA, LEOKADIĘ LENDZION -- POREDÓW, BEDNARKÓW -- BARBARĘ, WŁADYSŁAWA DĘBSKICH -- R. JESZKE -- STANISŁAWA NOWAKA -- JÓZEFA SIEDLECKIEGO, R. SIEDLECKICH, STASIAKÓW -- SZULCÓW, MALCZEWSKICH, JARZĘBSKICH, PRZYŁECKICH, ANNĘ WNUKOWSKĄ -- JANA BUJNOWICZA -- R. RACZYŃSKICH, KOSTULSKICH -- MIROSŁAWA STACHOWICZA, IRENĘ, RYSZARDA MICHALAKÓW -- WŁADYSŁAWA, MARIANNĘ, ADAMA GWADERA, STANISŁAWA, STANISŁAWĘ, MARIĘ PINTERA -- KAZIMIERZA, WACŁAWA SOBCZAKÓW, RODZICÓW SIKORSKICH, TEŚCIÓW SOBCZAKÓW, ANDRZEJA MROZA -- ELŻBIETĘ KORWACKĄ, REGINĘ, BOLESŁAWA PIECHURA, JADWIGĘ JĘDRZEJEWSKĄ -- EDWARDA MIZERSKIEGO -- ZYGMUNTA JANIKA Z RODZINĄ -- DAWIDA BARYLSKIEGO, ZOFIĘ, STANISŁAWA GABRYŚ, WŁADYSŁAWA KOWALCZYKOWSKIEGO -- RYSZARDĘ ZAKRZEWSKĄ -- STANISŁAWA, MARIE, RYSZARDA, JANA JANASÓW --                                                                                                              

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …  

Odmówmy teraz w intencji poleconych Miłosierdziu Bożemu naszych Zmarłych: Koronkę do Bożego Miłosierdzia

            Wypominki -  2019/2020 rok - godz. 10:10

Miłosierdziu Bożemu z prośbą o Niebo polećmy naszych Zmarłych:                          

JANA, WŁADYSŁAWĘ JĘDRZEJKA Z RODZICAMI, JÓZEFA BANACHA, DANUTĘ PIGUŁĘ, WALDEMARA WESOŁOWSKIEGO -- HELENĘ, KAZIMIERZA MARAS, R. ULEWICZÓW, GARZYŃSKICH, DAWIDOWSKICH, MISIAKÓW -- KAZIMIERZA KOWALSKIEGO Z RODZICAMI, R. MISIAKÓW -- ROMUALDĘ, ZENONA BUJNOWICZÓW Z RODZICAMI, PIOTRA ZAWICKIEGO, JANA BROKAJA, MACIEJA JUSTA -- EUGENIĘ, STANISŁAWA, TADEUSZA KOCIKÓW, ANDRZEJA MAŁOLEPSZEGO -- HENRYKA, GENOWEFĘ, STANISŁAWA, JERZEGO WOSKOWICZÓW, HELENĘ KUCHARSKĄ -- WACŁAWA, WANDĘ, FRANCISZKA KOZŁOWSKICH, R. KOZŁOWSKICH -- MARIANNĘ, JÓZEFA RAKOWSKICH Z RODZICAMI -- PIOTRA NOWACKIEGO Z RODZICAMI, KAZIMIERZA, ELEONORĘ NOWACKICH Z RODZICAMI, LESZKA PEDRYCZA -- STEFANIĘ, TADEUSZA JAWORSKICH, ANTONINĘ, WŁADYSŁAWA BUJNOWICZÓW -- JÓZEFA, LEOKADIĘ BLIŹNIAKÓW, JÓZEFA, GENOWEFĘ DOMAŃSKICH, JANA, WŁADYSŁAWĘ WŁODARCZYKÓW -- EDWARDA STACHOWICZA, MIECZYSŁAWA LISOWSKIEGO -- ANNĘ, JANINĘ, ADAMA KURCZEWSKICH, FRANCISZKĘ, JANA WŁADYSŁAWA TORĘC, DANIELĘ, WŁADYSŁAWA KOLAD -- ZDZISŁAWA MARAS, WŁADYSŁAWĘ, JÓZEFA KOWALCZYKÓW -- JADWIGĘ, HENRYKA STACHLEWSKICH Z RODZINĄ, ANTONIEGO, MARIĘ SKONIECZKA, MARIANNĘ, ALEKSEGO Z RODZINĄ -- WERONNIKĘ, WŁADYSŁAWA SZKUDLARKÓW, WIKTORIĘ, ADAMA, JÓZEFĘ PLEBAŃSKICH, HALINĘ, WACŁAWA SŁOMKOWSKICH -- ANNĘ KACPRZAK Z RODZINĄ -- R. ŁUCZAKÓW, MARASÓW -- ZIÓŁKOWSKICH -- KARPIKÓW, PINTERÓW, BŁASZCZYKÓW -- WIESŁAWĘ PIONTEK Z RODZINĄ -- ANDRZEJA, MARIANNĘ, MIROSŁAWA, MACIEJA ADAMIAKÓW -- LUCJANA, ZOFIĘ, KAZIMERZA KULAKÓW -- R. MODRZEJEWSKICH, PACZKOWSKICH, KRYSTYNĘ LICHOSIK -- SABINĘ, ANTONIEGO WIDERKIEWICZÓW -- DANIELĘ KOSTULSKĄ, FLORIANA STACHOWICZA -- CZESŁAWA MISIAKA, JANINĘ, FRANCISZKA GARA, EDWARDA RAU -- R. OPARÓW, USNARSKICH, SIATKÓW, RYCZKÓW -- ADAMA ALWASIAKA –

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …                                                                           

Módlmy się za naszych Zmarłych  ;R. FABIANOWSKICH -- DROBINÓW, OLEJNIKÓW, MICHALINĘ MACIASZEK, ANTONINĘ OLEJNIK -- R. PAWLAKÓW, DZIEWIĄTKOWSKICH -- TERESĘ, EUGENIUSZA KRZYŻAŃSKICH -- BOGUMIŁA, JANA, BARTŁOMIEJA PAWŁOWSKICH -- JANINĘ, KAZIMIERZA, ZOFIĘ, WŁADYSŁAWA PINTERA -- R. GŁUSZAKÓW, OLCZYKÓW, RAKÓW, JÓŹWIKÓW, FLORCZAKÓW, SOBONIÓW, BYSZYŃSKICH -- ZA POLEGŁYCH POWSTAŃCÓW, JADWIGĘ PACZKOWSKĄ Z RODZINĄ -- KRZYSZTOFA PRZYROWSKIEGO, R. LELIS -- PILARCZYKÓW, CZOŁCZYŃSKICH, MAUER, KRAWCZYKÓW, ZAJĄCÓW, STANISŁAWĘ  PILARCZYK -- BRONISŁAWĘ, PAWŁA ROGOZIŃSKICH -- JANA, DARIUSZ JAKUB -- APOLONIĘ GERTNER, KAZIMIERZA, ZENONA, TADEUSZA MARCOŃ -- R. KRYSIAKÓW, KOWALCZYKOWSKICH -- ELIGIUSZA WYBÓW -- R. SŁOMKOWSKICH, ANDRZEJA POSZEPCZYŃSKIEGO -- R. BUJNOWICZÓW -- ANITĘ, JÓZEFA RYCHLICA, R. PRUSECKICH -- GARÓW, SZYMCZAKÓW -- STEFANA RATAJCZYKA -- STANISŁAWA I R. KUBIKÓW -- SABINĘ, MARIANA, WACŁAWA, JÓZEFA, JÓZEFĘ JUSTYŃSKICH -- R. ROGALSKICH, CHUDOBIŃSKICH, WASILEWSKICH -- JÓZEFA KMIECIKA, R. TWARDOWSKICH, EDWARDA JURASZCZYKA, R. BURDÓW, TWORZOWSKICH, URBANIAKÓW, OZGÓW -- ANDRZEJCZAKÓW, JACHOWICZÓW -- R. ADRIANOWSKICH, MICHALAKÓW, PINTERÓW -- SABINĘ, MARCINA,  WACŁAWA JUSTYŃSKICH -- MARTYNA, ZYGMUNTA MACIEJSKICH -- WALENTEGO JÓZEFCZYKA, ADAMA, SYLWIĘ ZASADA, R. FRĄCALÓW -- KRZYSIA KULAKA -- R. ŁOKASÓW, PACZKOWSKICH -- JÓZEFA AUGUSTYNIAKA -- ANITĘ WDÓWKA -- MARIĘ, HENRYKA SKĘPSKICH -- IRENĘ, ANDRZEJA WASILEWSKICH, R. ZBROŻYŃSKICH -- ZAWIERUCHA, STELMASZCZYKÓW -- R. BEDÓW, LEŚNIEWSKICH -- STANISŁAWA ZAKRZEWSKIEGO, STEFANIĘ, BARBARĘ, IWONĘ ANTKIEWICZ, ZOFIĘ SOBAŃSKĄ -- ZBIGNIEWA KACZMARCZYKA -- BRONISŁAWĘ,  STANISŁAWA OLEJNIKÓW -- R. BŁAŻEWICZÓW -- ANNĘ, JANA ŁUSZCZYŃSKICH Z RODZINĄ, MARIANNĘ, BOLESŁAWA MICHALAKÓW, WALERIĘ, WALENTEGO KOZŁOWSKICH -- R. SZYMCZKÓW, GARÓW, ZDZISŁAWA KASZCZYKA, ZOFIĘ, BOLESŁAWA MADZIEJSKICH -- DZIADKÓW STACHOWICZÓW, STANISŁAWA LUBCZYŃSKIEGO -- R. BURSKICH, PIETRYCHÓW, BŁASZCZYKÓW, KAPŁANÓW, SIOSTRY ZAKONNE -- JÓZEFA SZYMCZAKA Z RODZINĄ, R. LUCIEJEWSKICH, MARIANNĘ OLSZEWSKĄ -- ZOFIĘ, STANISŁAWA FRANTÓW Z RODZINĄ, TEŚCIÓW PODĘBSKICH Z RODZINĄ, ANNE RÓŻAŃSKĄ Z RODZINĄ --

                                                                           

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …                                                                                  

Odmówmy teraz w intencji poleconych Miłosierdziu Bożemu naszych Zmarłych: Koronkę do Bożego Miłosierdzia …