Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

SRK

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Historia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

  • Zmiany jakie dokonały się w naszym kraju przyniosły wiele nowych możliwości  jednocześnie wiele zagrożeń. Rodzina, ta podstawowa komórka ludzkiej społeczności, jest skazana na skutki zachodzących przemian i jest zawsze żywo nimi dotknięta. Musi jednak odnaleźć swoje miejsce w procesie transformacji, żeby zachować swoją chrześcijańska, narodową i kulturową tożsamość. Rodzina osamotniona nie jest w stanie obronić się, ani też zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami zachodzących przemian. Zaistniała potrzeba integracji tych sił i postaw, które będą w stanie kształtować właściwy model współczesnej rodziny, oparty na wartościach chrześcijańskich.
  • Inspiracją do powstania stowarzyszenia było nauczanie Ojca Świętego o rodzinie zawarte w dokumentach Kościoła. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio gorąco zachęcał do tworzenia stowarzyszeń rodzin, by rodzina chrześcijańska stała się źródłem światła i zdrowym zaczynem dla innych rodzin.
  • W październiku  2008 r., po wpisaniu do Rejestru Sądowego - nr 21. Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną i rozpoczęło swoją działalność.
  • Stowarzyszenie 28.09.2010 r. otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.
  • Stowarzyszenie posiada sztandar, ufundowany przez członków oddziałów.

Struktura organizacyjna i członkowie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności członków, zorganizowanych w oddziały parafialne.

Członkami SRK mogą być osoby pełnoletnie wyznania rzymsko–katolickiego akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie. Obecnie jest 43 członków.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich prowadzi swoją działalność w łączności z hierarchią kościelną. Asystent Kościelny zapewnia łączność z władzą kościelną oraz czuwa, by działalność Stowarzyszenia była zgodna z nauką Kościoła Katolickiego. Formacja duchowa w Stowarzyszeniu odbywa się w oparciu o przygotowane w tym celu programy formacyjne.

Zarząd SRK                                                                                                          

Prezes Zarządu: Katarzyna Naze

V - ce Prezes: Anna Kowalczyk-Woźniak

Skarbnik:
Ryszard Grygiel
tel. 604 990 25

Sekretarz:

Jadwiga Paczkowska

Asystent parafialny:
ks. Marek Kowalski  tel. 43 677 50 34

Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek starej plebanii w Lutomiersku ul. 3 Maja 3. Dzięki staraniom p. Prezesa i Członków dostosowano odpowiednio jedną salkę plebanii do systematycznych spotkań.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich raz w miesiącu wystawia programy słowno - muzyczne pt. „Polskie Spotkania” oraz zamawia każdego 16 dnia miesiąca Msze św. za Ojczyznę, za Ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i za Ojczyznę.

SRK przy naszej parafii pamięta zawsze o rocznicy kanonizacji Ojca świętego Jana Pawła II. Pomaga w dekoracji Kościoła na różne świąteczne wydarzenia liturgiczne. Wielki smutek ogarnął całą naszą parafię, kiedy 06 grudnia 2014 roku pożegnaliśmy wspaniałego członka Stowarzyszenia, żonę pana prezesa SRK Antoniego Piontka - Wiesławę. Każdego 27 miesiąca w dzień śmierci naszej Członkini jest sprawowana Msza św. zamawiana przez poszczególnych członków.

SRK sukcesywnie włącza w swoje grono inne rodziny nie tylko z naszej parafii. Ideą Stowarzyszenia jest budować rodziny na fundamencie - skale, którą jest Bóg. Każda rodzina Bogiem silna, przetrwa wszelkie burze, nawałnice i wichry. SRK naszej Wspólnoty własnym życiem daje przykład, że tylko ta rodzina jest szczęśliwą, piękną, dla której drogowskazem są Boże przykazania i Chrystusowa Ewangelia.

Życzymy Parafialnemu Kołu SRK dużo satysfakcji i jak najwięcej rodzin żyjących na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Józefa i Maryi.