Polski Związek Kobiet Katolickich

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Polski Związek Kobiet Katolickich

Powstanie Polskiego Związku Kobiet Katolickich

Polski Związek Kobiet Katolickich jest pierwszą powstałą w okresie powojennym organizacją kobiet katolickich o zasięgu krajowym. Została ona zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim Warszawy 8.10.1990 r. Paragraf 1 Statutu zaakceptowanego przez ks. Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa i zatwierdzonego przez Sąd głosi: "Związek działa zgodnie z etyką katolicką i nauką Kościoła, kultywując polskie tradycje narodowe i społeczne".

Powstanie Związku miało podwójne źródła: po pierwsze - wynikało z podjęcia wskazań II Soboru Watykańskiego; po drugie - stanowiło odpowiedź na wezwanie przemian w Ojczyźnie.

Kiedy organizacja powstawała nazwana została Polskim Związkiem Zwykłych Kobiet. 0becnie nazywa się Polski Związek Kobiet Katolickich, ale członkinie pozostały zwykłymi kobietami, choć w swoich szeregach 

Polski Związek Kobiet Katolickich skupiony wokół kilkunastu oddziałów w Polsce podejmuje różnorodne działania kierując się potrzebami społecznymi i wskazaniami Ewangelicznymi miłości Boga i bliźniego.

Akt oddania się Św. Józefowi


Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki i powołanie życiowe, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny, weź pod swoją opiekę nas, którzy tu jesteśmy przed Tobą i wszystkie nasze trudne sprawy, z którymi przyjechaliśmy do Ciebie, ale także nasze rodziny, wszystkie kobiety Polskiego Związku Kobiet Katolickich i kobiety polskie i na całym świecie.

Ty znasz wszystkie nasze potrzeby, troski, zmartwienia, cierpienia, choroby, pragnienia serca, nadzieje, lęki i obawy. Ty również przeżywałeś swoje chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się więc uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna i orędownika.

Dopomóż nam zrozumieć i odczuć to, że w naszych potrzebach i zmartwieniach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszym codziennym życiu, w pracy, w rozlicznych obowiązkach domowych i w odpoczynku spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.

 

Św. Józefie, nasz Patronie, powierzamy Tobie cały Kościół Święty, Osobę papieża Franciszka, Benedykta XVI oraz wszystkich kardynałów, arcybiskupów na całym świecie i naszych polskich duchownych, niech z odwagą głoszą naukę o Królestwie Bożym i prowadzą lud do Boga. Uproś dla świata pokój i pojednanie między narodami i wspomagaj zwłaszcza najbiedniejszych, cierpiących i opuszczonych. Chroń nas przed zagrożeniami zgubnych ideologii i cywilizacją śmierci. Otaczaj opieką każde poczęte dziecko oraz małżeństwa i rodziny. 

Uproś nam u Boga tę łaskę, by w naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie przebywamy, wszystko było nacechowane miłością, nadzieją, wiarą, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy z nas tu obecny i wszyscy, za których się tu u Twoich stóp modlimy i których powierzamy Twojej opiece, czynili wszystko, co jest wolą Boga Najwyższego.

        Tobie Orędowniku Rodzin, powierzamy trudne sprawy naszej Ojczyzny, nasze rodziny i polskie rodziny, zawierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość, a także zawierzamy Polski Związek Kobiet Katolickich.

Święty Józefie módl się i wstawiaj się za nami u Boga. Amen.

 

Adresy:
ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa
tel. (0-22) 621 02 82

Prezes:
Maria Wilczek
adres jw.

Polski Związek Kobiet Katolickich jest stowarzyszeniem, które dąży do pogłębiania formacji religijnej kobiet, dba o pozycję rodzin, broni statusu kobiety w rodzinie i społeczeństwie, propaguje chrześcijański model wychowania, organizuje kobiety w celu skutecznego działania dla wspólnego dobra.
Polski Związek Kobiet Katolickich, pierwsza powojenna organizacja kobiet katolickich o zasięgu ogólnokrajowym, został zarejestrowany w 1990 r.
Związek co roku organizuje pielgrzymki kobiet na Jasną Górę i do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, pomaga samotnym matkom, dzieciom, rodzinom wielodzietnym. Organizuje sesje, seminaria i odczyty w różnych miastach w całym kraju (m.in. cykl odczytów „Dom w obronie języka dziecka” oraz „Piękno domu i jego wpływ na kształtowanie rodzinnych więzi”). Zainicjował akcję specjalistycznej pomocy lekarskiej dla mieszkańców wschodnich terenów Polski.
Związek wydaje miesięcznik „List do Pani”. Posiada 13 oddziałów i 20 kół terenowych. Każdy oddział prowadzi działalność charytatywną.

Informujemy naszych parafian iż został powołany do życia Związek Kobiet Katolickich przy naszej Parafii.

Decyzją z dnia 20 czerwca 2014 r. Walnego Zgromadzenia  i Zarządu Głównego  PZKK w Warszawie otrzymaliśmy status Oddziału w Lutomiersku.

Na dzień dzisiejszy należy  20 członkiń. Zapraszamy do  naszej Wspólnoty nowe panie!

Struktura Organizacji:

Prezes PZKK: Katarzyna Mielczarek

V - ce Prezes:Paczkowska Jadwiga

Skarbnik: Bożena Kulak

Opiekun duchowy: ks. Marek Kowalski

PSKK czynnie uczestniczy w życiu parafii. Systematycznie bierze udział w Pielgrzymkach na Jasną Górę i do Kalisza. Wykonuje dekoracje Świątyni. Bierze udział w różnych rodzajach modlitwy. Niesie pomoc potrzebującym, zwłaszcza kobietom w trudnej życiowej sytuacji i. t . d .