Ministranci i Lektorzy

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Ministranci i Lektorzy

"Ministranci, lektorzy (...) spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze." (KL 29)

Służba Ołtarza

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej

Jest to osoba wezwana do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych. Nadzwyczajny szafarz nie może puryfikować naczyń liturgicznych. W stosunku do nadzwyczajnych szafarzy Komunii błędem jest używać określenia "nadzwyczajny szafarz Eucharystii", Eucharystię (Mszę Świętą) bowiem może celebrować wyłącznie kapłan wyświęcony (biskup lub prezbiter).Zwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w Kościele łacińskim są wszyscy duchowni - biskupi, prezbiterzy oraz diakoni.

Akolici (zwani także subdiakonami) są z urzędu nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Noszenie Komunii do chorych i rozdzielanie Jej wiernym jest elementem posługi akolity wobec mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Akolitą może zostać tylko mężczyzna; w swoim posługiwaniu jest zawsze zależny od miejscowego duszpasterza, który każdorazowo ocenia, czy posługiwanie akolity jest w danej sytuacji potrzebne.

Inni nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej (mężczyźni i kobiety) wyznaczani są przez biskupów w niektórych diecezjach, szczególnie tam, gdzie jest mało duchownych i akolitów. Powierza się im część uprawnień właściwych akolicie. Wyznaczeni w ten sposób wierni zostają powołani na konkretny czas i z założenia mogą pełnić swoją posługę tylko we własnej diecezji. Część z nich jest także posyłana z Komunią do chorych. Nie otrzymują posługi w rozumieniu motu proprio Ministeria Quaedam Pawła VI, ale jest to forma błogosławieństwa do godnego wypełniania tej funkcji liturgicznej. Nie otrzymują też uprawnień właściwych akolicie; nie mogą na przykład puryfikować. Także zależni są od proboszcza.

U nas posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej pełni:

Sławomir Rychlica

Lektorzy Słowa Bożego są powołani w szczególny sposób do dawania w świecie świadectwa wiary poprzez słowo. Dlatego powinni odznaczać się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma świętego i Eucharystii.

Winni także cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez wiernych parafii do której należą i w której będą wypełniali powierzone im zadania. Muszą oni posiadać także odpowiednie przymioty intelektualne, stosowne wykształcenie, wyróżniać się solidnością w pracy oraz umiejętnością współpracy z innymi. 

Lektorzy ustanawiani są na stałe. Jednak w szczególnych przypadkach można zabronić im wykonywania ich funkcji.

Tekst opracowany na podstawie Instrukcji Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora świeckim mężczyznom.

W naszej parafii zaszczytną funkcję lektora Słowa Bożego pełnią:

 1. Nadzwyczajny Szafarz komunii świętej Sławomir Rychlica
 2. Ryszard Grygiel
 3. Antoni Piontek
 4. Sebastian Bujnowicz
 5. Kacper Ludwisiak
 6. Antoni Sokołowski
 7. Krzysztof Woszczak

Czytają u nas także Panie:

 1. Aleksandra Woszczak
 2. Dorota Woszczak
 3. Leokadia Bujnowicz
 4. Bożena Kulak
 5. Katarzyna Mielczarek
 6. Małgorzata Dura

Ministranci:

  „Wasza posługa nie może ograniczyć się do pomieszczeń kościoła. Powinna promieniować w życiu codziennym: w szkole, w rodzinie i w przeróżnych środowiskach społecznych. Kto bowiem chce służyć Jezusowi Chrystusowi w kościele, powinien być wszędzie Jego świadkiem.

Droga młodzieży! Wasi rówieśnicy czekają na prawdziwą „światłość świata”. Nie trzymajcie waszego świecznika jedynie w kościele, lecz nieście pochodnię Ewangelii tym wszystkim, którzy przebywają w ciemnościach i przeżywają trudne chwile w życiu”. Św. Jan Paweł II, papież

Prezes - Sławomir Rychlica

V - ce Prezes - Michał Nowak

Skarbnik - Michał Wielebski

 1. Dominik Leszczyński
 2. Damian Dębiński
 3. Kacper Ludwisiak
 4. Filip Szymański
 5. Bartłomiej Dróżdz
 6. Jakub Dymecki  
 7. Michał Wielebski
 8. Krzysztof Woszczak
 9. Bartosz Rajczak 
 10. Mateusz Głowacki

 Po wakacjach będzie sporządzona nowa, kompletna  lista ministrantów

 SENIORZY

 1. Ryszard Grygiel
 2. Antoni Piontek
 3. Antoni Sokołowski

* stan na dzień 19.03.2021r.