Koło przyjaciół Radia Maryja

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Koło przyjaciół Radia Maryja

Parafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja i TV Trwam

Lutomierskie Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało 08 grudnia 2006 roku, w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP. Z czasem przerodziło się ono w „Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam”

Członkowie Koła dbają o kształtowanie postaw religijnych i patriotycznych, oraz pomagają ks. Proboszczowi w posłudze duszpasterskiej w parafii.

Zadania Koła:

– systematyczna modlitwa w intencji Rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także ich założyciela Ojca Tadeusza Rydzyka
– wspieranie rozwoju mediów katolickich / duchowo i materialnie/
– propagowanie modlitwy różańcowej
– rozprowadzanie czasopism i książek o tematyce religijnej
– zachęcanie do czytania prasy katolickiej
– troska o dobro Ojczyzny / popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu obronę ładu moralnego i chrześcijańskich wartości oraz ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci/
– ubieranie ołtarza na Boże Ciało i na Oktawę, a w październiku – na procesję różańcową.
– budowanie wspólnoty między różnymi grupami działającymi w parafii, między innymi przez wspólne wyjazdy pielgrzymkowe
– udział w Krucjacie Różańcowej / codziennie 1 dziesiątek różańca za Ojczyznę.

Opiekun grupy:  ks. proboszcz  Marek Kowalski
Lider grupy: Katarzyna Mielczarek

Skarbnik: Krzysztof Grabowski
Oficjalna strona Radia:    http://www.radiomaryja.pl

                 „Abyśmy byli jedno,   podajmy sobie ręce.
Abyśmy byli razem i mieli jedno serce

Grupa modlitewna utożsamia się z programem i zadaniem tego radia i TV. Pragniemy pomagać ludziom w odnalezieniu Boga, krzewieniu patriotyzmu i wartości narodowych przekazanych nam przez naszych przodków. Naczelnym naszym hasłem, które nam przyświeca to; „ BÓG – HONOR – OJCZYZNA”.

Radio „Maryja”, jest rozgłośnią niezależną i to jest jego największa wartość. Nie mając innych środków utrzymania, poza ofiarami słuchaczy – potrzebuje naszego wsparcia finansowego i modlitewnego, aby mogło nadal istnieć i rozwijać się. Dlatego jednym z fundamentalnych spraw Koła Przyjaciół jest wspieranie rozgłośni i wszystkich dzieł powstałych wokół niej - ofiarami słuchaczy, sympatyków oraz czujących sercem potrzeby tego co jest katolickie. W każdą pierwszą sobotę miesiąca  nasza wspólnota gromadzi się na wspólnej EUCHARYSTII o godz. 18.00., podczas której modlimy się w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny i wszystkich dzieł toruńskiej rozgłośni. Podczas Mszy Św. zbierana jest kolekta na potrzeby radia „Maryja i TV „Trwam”.                                                                                                                                                  Radio „Maryja” i TV „Trwam” – służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, pragnąc nieść ludziom Dobra Nowinę, w nurcie nowej ewangelizacji, by prawda o Jezusie Chrystusie – Odkupicielu świata dotarła, aż po krańce ziemi. W łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, oraz z naszym Arcybiskupem Wojciechem Ziembą prowadzi słuchaczy drogami świętości. Uczy właściwych reakcji na dobro i zło, budzi sumienia i wrażliwość na los ludzi, zwłaszcza najuboższych. Serdecznie zachęcamy wszystkich pragnących poszerzyć krąg naszej rodziny radio „Maryja”. Miejmy w pamięci słowa Świętego Jana Pawła II -  „Teraz Polsce potrzeba ludzi wiary i prawych sumień… Dziękuje Bogu za to, że mamy Radio Maryja