Sakrament małżeństwa

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Sakramenty i posługa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest Sakramentem , który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” 

NARZECZENI POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ NA 3 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM. Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwią albo w parafii narzeczonej, lub w parafii narzeczonego.

W NASZEJ PARAFII KONFERENCJE DLA NARZECZONYCH SĄ W KAŻDY I PIĄTEK MIESIĄCA O GODZ. 18.45.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

  1. Metryka chrztu (ważna 3 miesiące).
  2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
  3. Dowód osobisty.
  4. Ostatnie świadectwo nauki religii.
  5. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu).
  6. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej.
  7. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią).
  8. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem).
  9. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny. pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  10. Dane świadków ślubu zgodne z dowodami osobistymi (zalecane jest również zaświadczenie z parafii zamieszkania świadków świadczące o praktykowaniu).

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Jaka jest sytuacja małżonków rozwiedzionych?

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek CYWILNY nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.