Pogrzeb katolicki

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Sakramenty i posługa

POGRZEB KATOLICKI

Opiekując się ciężko chorą osobą pamiętajmy o tym, aby była ona poprzez sakrament pokuty i przyjęcie Eucharystii przygotowana na odejście do wieczności. Tym, którzy - według roztropnej oceny jego bliskich czy lekarza - kończą swoje ziemskie życie Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię, jako wiatyk. Zgodnie ze słowami Pana, Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym' (J 6,54). 

Jako sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jest ona sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca" (KKK 1524). Krąg rodziny i najbliżsi powinni zadbać o to, aby chory, który już został zaopatrzony świętymi sakramentami, mógł w czasie choroby częściej przyjmować Komunię świętą, a także przed śmiercią przyjąć Eucharystię jako wiatyk na drogę do domu Ojca.

 Co należy wiedzieć przed katolickim pochówkiem zmarłych

W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego.

Przed przyjściem do kancelarii parafialnej najpierw trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W sprawie pogrzebu osoba upoważniona do pochówku zmarłego do ks. Proboszcza przychodzi o dowolnej porze dnia z odpisem aktu zgonu

Gdy zmarły pochodzi spoza parafii należy przedłożyć zaświadczenia uzyskane od ks. proboszcza parafii właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Jeśli zmarły był osobą niepraktykującą, publicznie walczącą z Bogiem i Kościołem lub objęty został ekskomuniką (wykluczeniem ze społeczności Kościoła) należy o tym powiedzieć ks. Proboszczowi.

Organizator pogrzebu - prawo pochowania zwłok ludzkich mają:

  1. pozostały małżonek(ka)
  2. krewni wstępni: rodzice (ojciec, matka) dziadkowie (dziadek, babcia) pradziadkowie (pradziadek, prababcia)
  3. krewni: dzieci (syn, córka) wnukowie (wnuk, wnuczka) prawnukowie (prawnuczek, prawnuczka)
  4. krewni boczni do 4-tego stopnia pokrewieństwa
  5. powinowaci w linii prostej do 1-go stopnia 

W każdym przypadku należy zachować obowiązującą kolejność osób uprawnionych.

Gdy zmarły nie posiada żadnej rodziny i krewnych prawo pochówku przysługuje osobom, które się do tego pisemnie zobowiążą. 

 Uwaga: Gdy miejscem pochowania zwłok ma być grób już istniejący (zwykły - ponad 20 lat) albo murowany przeznaczony dla więcej niż jednej osoby dysponentem takiego miejsca jest osoba, która jako pierwsza pochowała tam zmarłego, a w przypadku jej braku kolejno krewni - patrz wyżej.

Zmarli oczekują od nas przede wszystkim modlitewnej pomocy. Najdoskonalszą, najskuteczniejszą formą modlitwy jest Msza święta. Pamiętaj o zamówieniu Mszy świętej za swoich zmarłych. Idealną pomocą dla naszych zmarłych jest tzw. „Gregorianka” - 30 intencji Mszy świętej sprawowanej  codziennie w intencji zmarłego. Zamów również za swoich zmarłych „wypominki”.                                                       

Wypominki - Pamięć o zmarłych w modlitwie jest nie tylko naszą powinnością lecz również naszym obowiązkiem. O tym szczególnie powinniśmy pamiętać 1 i 2 listopada każdego roku - w dniach zadumy nad życiem, śmiercią i tajemnicą zmartwychwstania.