Sakrament Chrztu świętego

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Sakramenty i posługa

Sakrament Chrztu św.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. W NASZEJ PARAFII UDZIELANY JEST KAŻDEJ NIEDZIELI PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ.12:00.

KONFERENCJA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 18.45 W KANCELARII PARAFIALNEJ.

Dokumenty wymagane do chrztu:

Chrzest Święty jest pierwszym i najważniejszym Sakramentem. Powoduje on, że człowiek staje się przybranym dzieckiem Boga. Sakramentu chrztu świętego udzielamy w niedzielę.

Wskazania dla rodziców przed Chrztem Świętym dziecka:

Miesiąc wcześniej trzeba chrzest zgłosić w kancelarii parafialnej. Mogą to uczynić jedynie rodzice dziecka. Dla każdego dziecka rodzice wybierają rodziców chrzestnych.

Rodzice dziecka przedłożą następujące dokumenty:

– metrykę urodzenia dziecka z U.S.C.

– świadectwo ślubu kościelnego

 Chrzestni winni posiadać:

– dojrzałość do spełnienia swego zadania

– przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą

– jeśli są z poza parafii zaświadczenie od Ks. proboszcza danego miejsca, świadectwa wiary i moralności.

– Chrzestni winni być osobami bierzmowanymi.

– Młodzież licealna – przedłoży aktualne świadectwo religii.

Chrzestnymi nie mogą być osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego,

a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację oraz bez Sakramentu Bierzmowania.

WARUNKI JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ RODZICE CHRZESTNI WG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

Kanon 874

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.