Caritas parafialny

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Caritas parafialny

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Walentego, Kapłana, Męczennika w Lutomiersku został powołany do istnienia w 2002 roku przez ówczesnego ks. Proboszcza Włodzimierza Paszkowskiego.Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.

Zakres działalności:

Organizujemy dla dzieci: paczki świąteczne, festyny z okazji Dnia Dziecka,  letni wypoczynek

Kupujemy żywność dla rodzin, opał na zimę, refundujemy opłaty za energię elektryczną, lekarstwa, wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach

Dla osób starszych, samotnych, chorych i bezdomnych organizujemy spotkania rekolekcyjne, wigilię, dla obłożnie chorych Msze Święte w domach.

Prowadzimy działalność charytatywno-opiekuńczą, pomagając rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, bezrobotnym, itp.

Środki finansowe pozyskujemy:

- z ofiar od Grona Wspierających Ubogich (GWU) - 15 członków                                                               

- z subwencji i dotacji kościelnych                                                                                                

 - rozprowadzamy świece wigilijne (Boże Narodzenie) oraz Chlebki Miłości (Wielkanoc)                                                                                                                                                             

- od prywatnych sponsorów

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram  2014

Zasady uzyskania pomocy:

  • Każda paczka przysługuje jednej osobie- więc 5 osobowa rodzina dostanie co najmniej 5 takich paczek!
  • Każda paczka waży ponad 7 kg. 
    Znajdziecie w niej Państwo: mleko, mielonkę wieprzową, olej, cukier, makaron.
  • Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby, których dochody nie przekraczają:

           813 zł netto  -osoby samotne,

           684 zł netto na osobę w rodzinie.