Homilia -XXIV Niedziela Zwykła

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Homilia -XXIV Niedziela Zwykła

Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny w cieniu trwającej jeszcze pandemii. Dzisiaj o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie - rozpoczną się Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest przede wszystkim faktem, iż przez lata Obu błogosławionych łączyła duchowa więź, odkąd ich drogi splotły się w latach 20. XX wieku, a żywotna współpraca i wzajemna inspiracja trwały aż do śmierci matki Czackiej. Uroczystości będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.  Powróćmy najpierw na chwilę do dzisiejszej Liturgii Słowa. Opinia, osąd, zdanie o człowieku zależy od osobistego doświadczenia. Dlatego tak często spotykamy się ze stwierdzeniem, „a mi się wydaje, ja uważam, słyszałem/łam, powiedzieli…”. I właśnie wtedy doświadczamy, tego co ludzie mogą wymyśleć! To jest przestrzeń gdzie rodzi się plotka, obmowa, oszczerstwo. To jest przestrzeń, w której słowo wypowiedziane czyni zamęt w umysłach i sercach tak wielu ludzi. W takim samym klimacie wyrastały opinie o Jezusie. Tylko jeden Piotr miał odwagę dać świadectwo, wyznając: Ty jesteś Chrystusem. Kim jest dla ciebie dzisiaj Chrystus? Wokół nas tak wielu ludzi szatana. Czy dostrzegasz w Jezusie Boga, który pochyla się nad każdym człowiekiem i podaje mu swoją rękę Miłosierdzia, przebaczenia i zaufania?. Wierzymy i ufamy Jezusowi, bo On naszemu życiu nadał nowy sens, nowe znaczenie, bo On wpisał w nasze życie nową wartość, która pozwoliła nam na nowo zacząć żyć dobrze i godnie. To Jezus uczy nas: jaki jest najważniejszy cel i sens ziemskiego życia. Życie ziemskie z chwilą śmierci zmienia się ale się nie kończy.

Istnieje wieczność - tzn. - Niebo, Czyściec i piekło. Doskonale o tym wiedzieli dzisiejsi beatyfikowani. Kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka uczą całkowitego zawierzenia Bożej Opatrzności. Bóg posłużył się nimi, aby poprowadzić nasz naród po krętych drogach historii ku niepodległości i wolności. Tam, gdzie nie ma wdzięczności - pojawiają się egoizm, pycha, profesjonalizm. Taka roszczeniowa postawa prowadzi w ostateczności do konfliktów, nieustannych pretensji i niezgody. Czas pandemii jest szkołą bezgranicznego zawierzenia Bogu. Jako przykład osób, które całkowicie zawierzyli Bogu są kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka. Utrata wzroku, która wydawała się nieszczęściem przekreślającym wszelkie plany, matka Czacka wykorzystała jako szansę. W życiu nie ma przypadków". Jest tylko Opatrzność Boża, dzięki której nieszczęście może przeobrazić się w błogosławieństwo. Postawa zawierzenia Bożej Opatrzności w życiu Prymasa Tysiąclecia wyrażała się w jego słowach i postawie - tak w czasach wojny, jak i powojennej zawieruchy naznaczonej więzieniem i ciągłym prześladowaniem. Kard. Wyszyński uczył, że Bóg nieustannie nas obejmuje swoim miłującym spojrzeniem oraz swoimi ramionami - czułymi jak ramiona matki i mocnymi jak ramiona ojca. Prośmy dzisiejszych naszych nowo Błogosławionych, byśmy potrafili tak jak Oni kochać Boga i ludzi, zło i nienawiść - dobrem i miłością zwyciężać. Oby Jezus Chrystus był zawsze dla nas Drogą, Prawdą i Życiem. Obyśmy wszyscy zasłużyli na Niebo.

 

.