Tydzień Misyjny

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Tydzień Misyjny

Idźcie i głoście – Tydzień Misyjny – 22-28 październik – pamiętajmy o misjonarzach w modlitwie!!!